fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Sprężyste i przegubowe połączenie słupa z fundamentem

Połączenia słupów ze stopami za pośrednictwem przegubów są stosowane dość rzadko. Przeguby należą do pracochłonnych elementów konstrukcji żelbetowych i należy je stosować tylko tam gdzie jest to niezbędne, np. w trudnych warunkach gruntowych lub na terenach szkód górniczych (tylko jednoprzęsłowa rama przegubowo połączona ze stopami jest mało wrażliwa na nierównomierne osiadanie gruntu).

Przeguby w konstrukcjach żelbetowych realizowane są poprzez zmniejszenie szerokości podparcia do 1/4 – 1/ 3 szerokości przekroju słupa (i odpowiednie uzbrojenie). Są to jednak tylko półprzeguby, gdyż obrót w nich może nastąpić tylko po pokonaniu stosunkowo dużego oporu. Zbliżone do idealnych są tylko przeguby stalowe, stosowane w przypadkach bardzo dużych sił podłużnych.

 

Zbrojenie fundamentu

W celu monolitycznego połączenia stopy z konstrukcją słupa, wypuszcza się z fundamentu pręty pionowe o polu przekroju równym polu przekroju zbrojenia słupa w miejscu łączenia. Narożne pręty tego zbrojenia powinny sięgać do siatki zbrojenia stopy i być zakończone hakiem prostym umożliwiającym łatwe oparcie na tym zbrojeniu. Pozostałe pręty powinny być zakotwione w fundamencie na głębokość określoną odpowiednio dla prętów ściskanych lub rozciąganych. Jeżeli wysokość stopy jest większa od wymaganej długości zakotwienia prętów, wtedy należy zmniejszyć średnicę prętów w słupie przy powiększeniu ich liczby. Pręty zakotwione w fundamencie należy objąć strzemionami skonstruowanymi analogicznie jak strzemiona słupa. Pierwsze 3 – 4 strzemiona należy rozłożyć we wzajemnej odległości :

  • 7,5d zbrojenia podłużnego, gdy stopień zbrojenia słupa m < 3%
  • 5d zbrojenia podłużnego, gdy stopień zbrojenia słupa m > 3%

Pozostałe strzemiona rozmieszcza się konstrukcyjnie.

W przypadku znacznej różnicy klasy betonu konstrukcji i fundamentu oraz przy dużych obciążeniach należy umieścić pod górną krawędzią fundamentu siatkę zbrojeniową (lub dwie siatki) o oczkach 0,05 x 0,05 lub 0,10 x 0,10, z prętów o średnicy 6 – 10 mm.

Pręty wystające z fundamentu nie powinny być dłuższe niż 3 m. Najczęściej łączy się na zakład pręty z fundamentu i słupa z zachowaniem odpowiedniej długości zakotwienia.

Gdy liczba prętów wynosi nie więcej niż 4 z każdej strony wówczas pręty wypuszczone ze stopy zakańcza się na jednym poziomie, przy większej liczbie prętów na dwóch lub więcej poziomach. W miejscach połączeń prętów zagęścić należy dwukrotnie rozstaw strzemion.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com