fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Specjalności instalacyjne podzielone są na trzy odrębne rodzaje. Mowa tutaj o sieci i instalacji oraz urządzeniach telekomunikacyjnych bez ograniczeń i tutaj inżynier może projektować bądź kierować robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem telekomunikację przewodową wyraz towarzyszącą infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacją bezprzewodową z infrastrukturą towarzyszącą.

W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie jest możliwość projektowania obiektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami takim jak linie i instalacja lokalne. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Uprawnienia w zakresie instalacji sieci oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych, w przypadku uprawnień bez ograniczeń pozwalają na projektowania i kierowania robotami budowlanymi, które są związane z sieciami instalacjami, gazowymi, wentylacyjnymi, wziewnymi i kanalizacyjnymi oraz wodociągowymi. W przypadku tych uprawnień, ale w ograniczonym zakresie, inżynier jest uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym wykonywanie przyłączy oraz instalacji wymienionych urządzeń wyłącznie w tych obiektach budowlanych, których kubatura nie przekracza 1000 m sześciennych. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Uprawnienia budowlane instalacyjne można zdobyć także w przypadku sieci i instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

 W przypadku uprawnień bez ograniczeń inżynier może wykonywać projekty kierowanie robotami budowlanymi, które są związane z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi i elektroenergetycznymi na przykład przy budowie sieci trakcyjnych, trolejbusowych, czy kolejowych. W przypadku takich uprawnień w ograniczonym zakresie  uprawnienia pozwalają na wykonywanie takich właśnie prac wyłącznie obiektów budowlanych o maksymalnej kubaturze 1000 m sześciennych i przyłączach o napięciu 1 kV.

Obowiązki wynikające z posiadania uprawnień budowlanych do projektowania to: sporządzanie projektów architektoniczno-budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzjami o warunkach zabudowy, wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, uzyskanie wszystkich wymagań, decyzji i opinii sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com