fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Specjalność instalacyjna elektryczna

Ww. specjalnością nazywa się specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Oczywiście w przypadku tej, jak i innych specjalności należy spełniać określone wymagania (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Osoby starające się o uprawnienia w tej specjalności do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń muszą ukończyć studia jednego z kierunków odpowiednich. Takimi kierunkami są elektroenergetyka, elektrotechnika lub inżyniera elektryczna. Istotnie konieczne jest także odbycie praktyki na budowie przez 1,5 roku oraz w biurze projektowym przez rok.

Specjalność instalacyjna elektryczna

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

Ważnym aspektem przy staraniu się o powyższe uprawnienia jest to, iż praktyka na budowie trwa rok (testy 2021 uprawnienia). Jeżeli ktoś chce ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń musi spełniać określone kryteria. Są nimi skończenie studiów II stopnia na kierunku odpowiednim i 1,5 roczna praktyka na budowie oraz ukończenie studiów I stopnia na kierunku odpowiednim i trzyletnia praktyka na budowie. Istotnie posiadanie tych uprawnień jest dużym atutem.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Oczywiście również w tym wypadku konieczne jest spełnianie określonych warunków (program egzamin uprawnienia 2019). Otóż o ww. uprawnienia mogą starać się inżynierowie, którzy skończyli studia I stopnia na kierunkach odpowiednich i odbyli 1,5 roku praktyki na budowie oraz rok przy projektach oraz ukończyli studia II stopnia na jednym z kierunków odpowiednich. Kierunkami odpowiednimi są tutaj elektronika, energetyka, elektronika i telekomunikacja, transport, elektryczny transport szynowy. Jak również miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, automatyka i robotyka. Istotnie nie można zapominać o wymogu, którym jest odbycie 1,5 rocznej praktyki na budowie oraz rocznej przy sporządzaniu projektów.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie

Godnym uwagi jest fakt, że wymagania do powyższych uprawnień są podobne do tych, które przedstawiono wcześniej. Jednak czas praktyki zawodowej na budowie wynos tutaj jedynie rok (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). A kto może ubiegać się o ww. uprawnienia? Otóż są one dostępne dla osób, które skończyły studia II stopnia na kierunku pokrewnym. Warunkiem jest również odbycie 1,5 rocznej praktyki na budowie (egzamin na uprawnienia budowlane). Kolejnym warunkiem jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku odpowiednim i odbycie 1,5 rocznej praktyki na budowie. Oczywiście to nie koniec wymagań, które należy spełnić. Mogą ubiegać się o nie osoby, które skończyły studia I stopnia na kierunku pokrewnym i odbyły 3 letnią praktykę na budowie. Jak również posiadają kwalifikacje zawodowe na poziomie mistrza lub technika w zawodzie technik elektryk, technika elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych, elektryk oraz odbyły 4 letnią praktykę na budowie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com