fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Specjalizacje techniczno-budowlane: podstawowe informacje

Uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej to etap przejściowy w procesie zdobywania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Możliwość nadawania specjalizacji w trybie decyzji administracyjnej reguluje rozporządzenie koncentrujące się na samodzielnych funkcjach technicznych. Przedtem konieczne jednak będzie spełnienie kilku warunków. Najważniejszym z nich jest oczywiście jest legitymowanie się nieograniczonymi uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności. Zdobycie takich uprawnień to jeden krok, lecz oprócz tego musimy w ramach swoich uprawnień budowlanych i specjalności przepracować minimum 5 lat. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Specjalizacje techniczno-budowlane: jak rozpocząć proces ubiegania się o uprawnienia?

Proces ukierunkowany na specjalizacje techniczno-budowlane rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku. Należy go złożyć w odpowiedniej nam miejscem okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Musimy do niego dołączyć decyzję, na mocy której nadano nam uprawnienia budowlane a także oświadczenie dotyczące czasu praktyki. Mówi o tym paragraf 17, punkt 2 z rozporządzenia dotyczącego samodzielnego pełnienia funkcji technicznych. We wspomnianym oświadczeniu warto zamieścić informacje o obiektach budowlanych przy których projektowaniu czy budowaniu brało się udział. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Specjalizacje techniczno-budowlane: jakie są moje możliwości?

Specjalność konstrukcyjno-budowlana wyodrębnia kilka możliwych specjalizacji. Wyróżniamy tam geotechnikę, obiekty budowlane budownictwa ogólnego czy obiekty budowlane budownictwa przemysłowego. Oprócz nich możemy się zdecydować także na budowle wysokościowe lub obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych. Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna również niesie za sobą kilka różnych możliwości wyboru. Są to takie specjalizacje jak śródlądowe budowle hydrotechniczne, morskie budowle hydrotechniczne i melioracje wodne. Moglibyśmy zdecydować się także na obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków. (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Specjalizacje techniczno-budowlane: jeszcze więcej opcji wyboru

Specjalność instalacyjna sanitarna umożliwia kształcenie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych. Możemy też rozwijać się zawodowo w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jeszcze jedną możliwością jest sieć, instalacja oraz urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Warto wspomnieć też o specjalności elektrycznej. Daje nam ona do wyboru takie specjalizacje jak sieć, instalacja i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych albo powyżej 45kV lub trakcje elektryczne. (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com