fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Spadki w kanalizacyjnych sieciach na terenie górniczym

Spadki, jakie przewiduje się w sieci kanalizacyjnej na górniczym obszarze wyznacza się w oparciu o mapy końcowych izolinii obniżeń w terenie. Przyjmuje się założenie, że teren obniżać się będzie jednocześnie na całkowitej długości sieciowej trasy. Przyrosty obniżeń z kolei będą wprost proporcjonalne do końcowych obniżeń. Terenowe deformacje, do jakich zalicza się promienie krzywizny terenu i odkształcenia poziome gruntu wzdłuż sieciowej trasy ustala się w oparciu o mapy kategorii związane z deformacją terenu. Wyznacza się je również na podstawie tablic wskaźników deformacji. W celu wykonania obliczeń przyjmuje się najbardziej niekorzystne wartości dla wskaźników deformacji w danych kategoriach. Traktuje się je jako obliczeniowe wielkości. Przyjmuje się założenie, że deformacje terenu przebiegać będą w równoległym do osi sieci kierunku. Przemieszczenia sieciowych elementów z kolei będą mieć taką samą wielkość oraz będą dwuzwrotne.  (uprawnienia budowlane)  

Spadki w kanalizacyjnych sieciach na terenie górniczym
Spadki w kanalizacyjnych sieciach na terenie górniczym

Prognozowanie wpływów górniczej eksploatacji na powierzchnię

Przygotowana prognoza wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię powinna zawierać obwiednie nachylenia maksymalne terenu w równoległym do osi sieci kierunków. Zwrot musi być zgodny oraz przeciwny w stosunku do spadku. Obwiednie dotyczą też obciążeń ekstremalnych gruntu, jakie spowodowane są jego zagęszczeniem oraz rozluźnieniem w równoległym kierunku do osi sieci. Nie bez znaczenia jest także czas związany z ujawnianiem się wpływów górniczej eksploatacji na powierzchni uwzględniając w szczególności okres, jaki przewiduje się do budowania sieci. Kiedy mamy do czynienia z prostymi przypadkami, w takiej sytuacji prognozę sporządza niekiedy doświadczony projektant po tym, jak zapozna się z projektem związanym z zagospodarowaniem złoża oraz z planem ruchu w mierniczo – geologicznym dziale górniczego zakładu. (uprawnienia budowlane segregator)  

Zabezpieczenia sieci

Niekiedy zabezpieczenia kanalizacyjnej sieci mogą być niewystarczające, zbędne, albo też przesadne. Wiąże się to z tym, że obniżenia w terenie czasami mogą być nierównomierne i mogą one w związku z tym obejmować część trasy sieci. Nachylenia przejściowe terenu niekiedy mogą być także większe od końcowych nachyleń. Wartości związane ze wskaźnikiem deformacji terenu, jaka ma miejsce wzdłuż trasy sieci mogą wynosić mniej od granicznych wartości, jakie podaje się dla kategorii terenu górniczego. Wpływy w związku z eksploatacją górniczą mogą pojawiać się na powierzchni podczas przeprowadzania prac związanych z budową sieci i w ten sposób utrudnią one budowę. (uprawnienia budowlane testy) 

Grawitacyjny spływ ścieków

Chcąc mieć pewność, że spływ ścieków będzie grawitacyjny spadki sieci należy dopasować do terenowych nachyleń. Wynikają one z mapy kategorii terenu górniczego. Przy płaskim terenie działania te prowadzą zwykle do przeprowadzania znacznych przegłębień sieci. W ten sposób projektuje się jedynie krótkie odcinki na górniczych terenach o niskich kategoriach. W celu uniknięcia budowy kanalizacyjnej sieci na górniczo czynnym terenie okres budowy uzgodnić należy z mierniczo – geologicznym działem górniczego zakładu. (uprawnienia budowlane cena) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com