fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ściany z prefabrykatów średnio- i wielkowymiarowych

Ściany z prefabrykatów wielkoblokowych oraz wielkopłytowych wykorzystuje się w budownictwie uprzemysłowionym (program uprawnienia budowlane). Jednak aktualnie wznosi się budynki, których ściany powstają z bloków kanałowych. Powstają one z betonu żwirowego i nazywa się je „cegłą żerańską”. Popularnym rozwiązaniem jest również wykorzystanie bloków z betonów komórkowych czy keramzytobetonowych.

Ściany
Ściany

Ze specjalnych bloków powstają elementy ścian wewnętrznych z otworami, w których znajdują się ościeżnice drzwiowe. Najczęstszym surowcem, który wykorzystuje się do ich produkcji jest beton żwirowy.

Specjalne bloki z przewodami są niezbędne ze względu na odprowadzenie spalin. Są to bloki kominowe oraz powstają one z betonu żaroodpornego z kruszywem ceglanym. Wykorzystuje się je do odprowadzania spalin z:

– trzonów kuchennych,

– kuchenek gazowych,

– piecyków.

Ściany działowe

Ścianki działowe powstają dopiero po zmontowaniu ścian nośnych. Ich zadaniem jest przede wszystkim podział budynku na pomieszczenia. Z tego też powodu mogą one powstać z lekkich materiałów, które charakteryzują się mniejszą wytrzymałością niż ściany nośne. Buduje się je m.in. z:

– bloczków gazobetonowych,

– bloczków żużlobetonowych,

– cegły dziurawki,

-bloczków gipsobetonowych,

– płyt gipsobetonowych.

Te ściany mają grubość pomiędzy 6 a 12 cm.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne można podzielić ze względu na rolę, którą spełniają w budynku, który powstaje z wielkowymiarowych prefabrykatów. Wyróżnia się wówczas ściany:

a) nośne:

– przenoszą ciężar własny na fundamenty,

– przenoszą obciążenia z wszystkich kondygnacji,

b) samonośne:

– przenoszą ciężar własny,

c) osłonowe:

– jeżeli nie są one z betonu to nazywa się je ścianami kurtynowymi,

– są izolacją cieplną,

– przekazują ciężar własny na konstrukcję nośną budynku, np. na strop, belki, rygle czy słupy.

Do wad ścian zewnętrznych, które są z wielkich bloków zalicza się przede wszystkim to, że istnieje duża liczba pionowych połączeń elementów. W momencie, kiedy połączenia nie są starannie wykonane, to pojawiają się kolejne problemy. Są one nieszczelne, przeciekają (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Dodatkowo zimą może dojść do przemarznięcia, a w efekcie tego następuje obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczeń.

Systemy

W budownictwie mieszkaniowym powszechne stało się stosowanie dwóch technologii budowy budynków z prefabrykatów wielkopłytowych. Są to:

a) system szczeciński,

b) system W-70.

Są to systemy, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym w dużych miastach i większych osiedlach. Istnieje również system SBO – system otwarty szkieletowo-płytowy. Zgodnie z nim wznosi się budynki:

– usługowe,

– administracyjne,

– szkolne,

– dla służby zdrowia.

System W-70

W przypadku budynków wielkopłytowych, które są wykonywane w systemie W-70 ściany wewnętrzne powstają ze żwirobetonowych prefabrykowanych płyt pełnych i z otworami drzwiowymi. Otwory te są odpowiednie do tego, żeby móc założyć metalową ościeżnicę.

Wymiary prefabrykatów ściennych w tym systemie wynoszą:

a) grubość – 15 cm,

b) wysokość – 253 cm,

c) długość – od 120 do 600 cm ze stopniowaniem co 60 cm (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

System szczeciński

W przypadku systemu szczecińskiego ściany wewnętrzne kondygnacji mieszkalnych tworzy się z betonu żwirowego. Ich grubość wynosi 15 cm. Prefabrykaty ścian zewnętrznych powstają z keramzytobetonu. Mają one fakturę zewnętrzną, która ma grubość 2,5 cm i jest ze żwirobetonu. Dodatkowo posiadają fakturę wewnętrzną z zaprawy cementowo-wapiennej, która ma grubość 1,5 cm. Wymiary płyt w tym systemie są następujące:

a) grubość:

– ścian nośnych – 40 cm,

– ścian samonośnych – 36 cm,

b) wysokość – 287,5 cm (czyli wysokość kondygnacji ze stropem).

W zakładzie prefabrykacji w prefabrykatach ścian wbudowuje się stolarkę okienną oraz drzwiową.

System SBO

W systemie SBO elementy ścian wewnętrznych powstają z betonu żwirowego. Mają one formę płaską pełną, z otworami drzwiowymi. Wymiary w tym systemie są następujące:

a) grubość: 15 cm,

b) wysokość: 280 cm, 330 cm, 360 cm – wszystko zależy od wysokości kondygnacji.

W tym systemie stosuje się najczęściej ściany osłonowe. Spowodowane to jest tym, że układ budynków jest belkowo-słupowy (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com