fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ściany generatorów

Blok ceramiczny, w kierunku pionowym, jest zbudowany z następujących części:

– komory regeneratowe o wysokości 3,05 m,

– trzon o grubości 0,60 m,

– komory koksownicze o wysokości 3,93 m,

– strop o grubości ok. 0,9-1,0 m.

(program z aktami na uprawnienia budowlane).

Ściany regeneratorów
Ściany regeneratorów

Ściany generatorów mają za zadanie oddzielać od siebie komory. Ich grubość wynosi ok. 25 cm i są one na całej szerokości baterii koksowniczej. Zbudowane są z muru szamotowego. Każda jedna komora koksowa posiada dwie komory regeneratorów. Ich ściany są wzajemnie powiązane przewiązkami murowymi w odstępach osiowych 46 cm. Wolną przestrzeń, która występuje pomiędzy tymi przewiązkami, wypełnia się sitowymi kształtkami ceramicznymi, które są układane bez zaprawy. Ściany są postawione na podbudowie wykonanej z żelbetu, na której znajduje się warstwa izolacyjna o grubości 20 cm (materiały szamotowe). Zadaniem izolacji jest zabezpieczanie płyty przed bezpośrednim wpływem wysokich temperatur (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Trzon baterii koksowniczej znajduje się na regeneratorach. Jest on zrobiony z czterech warstw kształtek krzemionkowaych. Zostawia się tam dużo otworów, tzw. dysz ceramicznych, oraz skośnych kanałów. Ich zadaniem jest zapewnienie dopływu powietrza i odpływu spalin.

Komory koksownicze znajdują się nad trzonem bloku ceramicznego. Umieszcza się je w odstępach osiowych co 110 cm. Buduje się je z kształtek krzemionkowych. Do każdej komory koksowniczej przylegają komory grzewcze. Ściany, które rozgraniczają te komory mają grubość 10 cm i są na całej szerokości baterii. Tworzą przekrój skrzynkowy na skutek powiązań przewiązkami wewnątrz komór grzewczych (występują w odstępach osiowych co 46 cm).

Strop zamyka od góry blok ceramiczny. Wykonuje się go z muru szamotowego. W stropie znajduje się 28 okrągłych kanałów wziernikowych, które należą do osi komór grzewczej. Każdy z tych otworów ma średnicę 11,4 cm program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)


Rozkład eksploatacyjnych średnich temperatur w bloku ceramicznym

Temperatury w bloku ceramicznym charakteryzują się stopniowym wzrostem temperatury od dołu do góry danego bloku. Z reguły w dolnej części regeneratorów (w tzw. kanałach tokowych) temperatura wynosi ok. 175-200°C, a u góry jest to ok. 1100-1200°C. Z kolei w trzonie temperatura waha się pomiędzy 1100°C a 1300°C. Ta najwyższa temperatura utrzymuje się w komorach koksowniczych, na grubości stropu jest ona o ok. 50°C mniejsza.

Ze względu na rozbieżność temperatur przy budowie poszczególnych części bloku ceramicznego należy używać materiałów, które charakteryzują się różną ogniotrwałością. W związku z tym regeneratory buduje się z surowców szamotowych, których rozszerzalność termiczna całkowita wynosi 0,8%, a do budowy trzonu i komór koksowniczych stosuje się materiały krzemionkowe charakteryzujące się całkowitą rozszerzalnością na poziomie 1,4% (testy 2021 uprawnienia).

Przerwy dylatacyjne

Ze względu na to, że w bloku ceramicznym występują odkształcenia termiczne, to na całej jego długości w obrębie całej wysokości zostawia się przerwy dylatacyjne. Ich szerokość zależy od rozszerzalności termicznej materiałów użytych podczas budowy konkretnych części bloków. Wymiary przerw dylatacyjnych na jeden moduł komory koksowniczej to:

– 1 cm w stropie,

– 2 cm w trzonie,

– 1,2 cm w regeneratorach.

Dodatkowo robi się przerwy dylatacyjne na końcach bloku ceramicznego. Przebiegają one na całej wysokości i mają poniższe wymiary:

– w stropie: 1,5 cm,

– na wysokości komór koksowniczyc: 1,0-4-2,5 cm,

– na wysokości trzonu i regeneratorów: 1,5 cm.

Z kolei nie ma takich przerw na szerokości bloku, wzdłuż osi komór koksowniczych. Przerwy pozostałe po budowie wypełnia się trocinami i zalewane pakiem.

Surowiec użyty do budowy komór regeneratorów, trzonu i komór koksowniczych ma różne współczynniki rozszerzalności termicznej. W związku z tym poziomą powierzchnię styku kształtek komór regeneratorów z kształtkami trzonu oblewa się grafitem. Ma to za zadanie ograniczyć do minimum wpływów wzajemnych obu części (programy do uprawnień architektonicznych).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com