fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Schody płytowe to jedne z częściej występujących rodzajów schodów w budownictwie. Spójrz jak należy dokonać obliczeń tego rodzaju kontrukcji.

Zadaniem jest zaprojektowanie schodów płytowych. Obliczenia należy rozpocząć od wyznaczenia maksymalnego momentu obliczeniowego.  Analiza prowadzona jest dla całej szerokości biegu, czyli na długości 130cm.Rozwiązanie sprowadza się do zobrazowania schematu statycznego, schematu obciążeń, wykresu momentów zginających i zaproponowania zbrojenia.

schody płytowe

schody płytowe

Parametry schodów wyglądają następująco:

 • ciężar żelbetu: 25kN/m3
 • ciężar lastryko: 21kN/m3
 • ciężar tynku cementowo-wapiennego: 19kN/m3
 • wysokość płyty biegowej: h=15 cm
 • wysokość płyty spocznikowej: hsp=15 cm
 • wysokość stopnia: hs=16,6cm
 • szerokość stopni: bs=30cm

Rozpiętość schodów przyjęto jako 5,67m (czyli 1,05 x 5,4). Długość spocznika to 1,635 m (czyli (5,67-5,4)/2+1,50). Nachylenie schodów wynosi natomiast około 28stopni, czyli cos=0,875.

 

schemat statyczny

schemat statyczny

 

Dla podanego przykładu dokonano zebrania obciążeń dla płyty spocznikowej o szerokości 130cm. W tabeli zebrano obciążenie charakterystyczne, współczynnik bezpieczeństwa oraz obiążenie obliczeniowe.

 • okładzina lastryko o gr.2cm = 0,02 x 21,0 x 1,3 = 0,55         1,3         0,715
 • płyta spocznikowa o gr. 15 cm = 0,15 x 25,0 x 1,3 = 4,87     1,1          5,36
 • tynk cementowo-wapienny = 0,015 x 19,0 x 1,3 = 0,37        1,3         0,48
 • obciążenie użytkowe = 3,0 x 1,3 = 3,90                                    1,3         5,07

Sumując otrzymujemy obciążenie charakterystyczne jako 9,69 kN/m natomiast obciążenie obliczeniowe w wielkości 11,62 kN/m.

stopień

stopień

Zebrano również obciążenia dla płyty biegowej o szerokości 130cm:

 • okładzina lastryko o gr.2cm =[(0,015´0.166)/0.30+(0.02´0.30/0.30]x 21,0 x 1,3 = 0,77     1,3          1,00
 • stopnie betonowe = [(0.5´0.166´0.30)/0.30]´25.0´1.3 = 2,7    1,1          2,97
 • płyta biegowa= (0.15´25.0´1.3)/0.875=5,57                                   1,1          6,13
 • tynk cementowo-wapienny = (0.015´19.00´1.3)/0.875 = 0,42      1,3          0,55
 • obciążenie użytkowe = 3,0 x 1,3 = 3,90                                              1,3          5,07

Sumując otrzymujemy obciążenie charakterystyczne jako 13,36 kN/m natomiast obciążenie obliczeniowe w wielkości 15,72 kN/m.

 

Dla podanego przykładu wykonano obliczenia statyczne i obliczono wartość momentu zginającego.

M    = 1/8 x 11.62 x 5.672^2 +[1 /8 x (15.72-11.62) x 2.40 x (2 x 5.67- 2.40)] = 57.69kNm

Maksymalny moment obliczeniowy MSd w schodach płytowych wynosi

MSd = 57.69 kNm

 

zbrojenie schodów płytowych

zbrojenie schodów płytowych

 

Więcej informacji na temat schodów znajdziesz na naszych pozostałych stronach: http://uprawnienia-budowlane.com/blog/schody/

Podziel się:

Ocena artykułu:

1
1