fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Samowolne wykonywanie robót budowlanych

Do roku 1990 samowola budowlana była traktowana pobłażliwie traktowana, dlatego w roku 1994 wykryto aż 27tys. przypadków, po zmianie przepisów w 2003 ta liczba zmalała i na szczęście się utrzymuje. Ale czym właściwie jest samowola budowlana? (akty prawne na uprawnienia budowlane)

Według „prawa budowlanego” nie ma do końca czegoś takiego jak definicja samowoli budowlanej. Za samowole budowlaną uważa się powadzenie robót i naruszenie obowiązujących przepisów. Chodzi tu przede wszystkim w prawie budowlanym inaczej mówiąc prowadzenie inwestycji bez pozwolenia na budowę lub wymaganego zgłoszenia – gdy te są wymagane. Dlatego żeby uniknąć jakichkolwiek nieprzyjemności, każdą pracę trzeba wcześniej zgłosić w odpowiednim miejscu, w przypadku większych inwestycji może być wymagane pozwolenie na budowę, w tym celu trzeba złożyć wniosek do urzędu. (segregator z aktami prawnymi)

samowola budowlana
samowola budowlana

Wniosek – co powinien zawierać?

Do takiego wniosku trzeba dołączyć cztery rzeczy: (uprawnienia budowlane testy w programie)

  • -projekt budowlany,
  • -zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego (na przykład izby architektów),
  • -oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością,
  • -ewentualnie potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Urzędy często podają, że na wydanie pozwolenia na budowę mają 65 dni. Ponieważ po takim czasie naliczana jest im kara za zwłokę (500 zł za dzień). Taki dokument jest ważny przez trzy lata od momentu wydania.  Niezgłoszone obiekty małej architektury a wybudowane na działce takie jak garaże czy szopy też się zaliczają.

Przepisy prawa a samowola budowlana

Organ nadzoru budowlanego po stwierdzeniu samowolki budowlanej może nakazać rozbiórkę. Przy niezastosowaniu się sytuacji może przeobrazić się w karę grzywny do 720 tys. zł. Ale również karze ograniczenia wolności od 1 do 12 miesięcy lub pozbawienia wolności do lat 2 – mówi o tym art. 90 Prawa budowlanego.

Jest też druga opcja, legalizacja samowolki budowlanej. Niekiedy ta druga bardziej się opłaca inwestorowi, ale niesie ze sobą też koszty. Opcja ta dotyczy robót budowlanych  które potrzebowały jedynie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę. Opłata za legalizację wynosi wówczas od 2,5 do 5 tys. zł.Sytuacja komplikuje się gdy roboty wymagały pozwolenia na budowę. Wówczas koszty wynoszą pomnożonej wartości zgodnie z wzorem z rozporządzenia. Koszty takie mogą wynieść nawet 50 tysięcy złotych. (cennik z materiałami na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com