fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle prawa

Sięgając do Prawa budowlanego znajdujemy informację, że ww. funkcje oznaczają działalność związaną z samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień techniczno-organizacyjnych lub technicznych i architektonicznych. Poza tym polega na dokonywaniu fachowej oceny zjawisk technicznych (program z aktami na uprawnienia budowlane). I tak opiera się głównie na działalności obejmującej kierowanie budową lub robotami budowlanymi. Jak również związana jest z projektowaniem, sprawdzaniem projektów architektoniczno-budowlanych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego. Poza tym pełnienie ww. funkcji dotyczy sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz  kierowania wytwarzaniem lub nadzór nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych. 

High Tech industrie factory // Industriebetrieb Solarzellen

Wykształcenie techniczne oraz praktyka zawodowa

Ważnym aspektem jest to,  że sprawowanie rzeczonych wcześniej funkcji jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania odpowiedniego wykształcenia. Poza tym wymaga się odbycia praktyki zawodowej oraz zdania egzaminu (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Istotnie, kompetencje muszą zostać potwierdzone przez decyzję, którą wydaje organ samorządu zawodowego.

Postępowanie kwalifikacyjne

Z pewnością przed przystąpieniem do egzaminu warto, dobrze jest wcześniej zapoznać się z jego zasadami. Otóż postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane składa się z dwóch etapów. Najpierw weryfikuje się wykształcenie oraz praktykę zawodową (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Istotnie, wykształcenie może być odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień. Z kolei drugim etapem postępowania jest egzamin.

Egzamin na uprawnienia budowlane

W przypadku egzaminu na uprawnienia budowlane, to składa się on z dwóch etapów. Pierwszym jest egzamin pisemny, a drugim – ustny. Oczywiście egzamin składa się przed Komisją Egzaminacyjną. Jest ona powoływana przez organ samorządu zawodowego. Egzamin pisemny ma formę testu jednokrotnego wyboru (uprawnienia budowlane – egzamin). Z kolei w części ustnej sprawdza się umiejętność stosowania wiedzy w praktyce.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com