fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Samodzielne funkcji techniczne w budownictwie – egzamin na uprawnienia

Aby pełnić samodzielne funkcje techniczne należy zdać pozytywnie egzamin na uprawnienia budowlane. Aby uzyskać uprawnienia budowlane trzeba przejść dwa etapy. Pierwsza jest weryfikacja zdobytego wykształcenia i odbytej praktyki zawodowej.(uprawnienia budowlane – egzamin)

Drugi etap to egzamin weryfikujący wiedzę teoretyczną z zakresu budownictwa i praktyczną ze znajomości wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Najważniejsze jest to, że należy zdać pozytywnie egzamin aby zdobyć uprawnienia budowlane. Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną, która powołana jest przez organ samorządu zawodowego właściwy miejscowo. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Egzamin składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Uprawnienia budowlane  można zdobyć w specjalności projektowania, kierowania robotami budowlanymi i projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Ważny aspektem w tym kontekście jest to jakie kandydat ma wykształcenie i jaką odbył praktykę. (
W przypadku starania się o uprawnienia innej specjalności lub innego zakresu niż posiadane egzamin obejmuje jedynie zagadnienia, których nie było na poprzednich egzaminach.(jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Zdany egzamin

Egzamin wypada dwa razy w roku i to izby samorządu zawodowego ustalają jego termin. Kandydat jest poinformowany o wyznaczonym terminie egzaminu listem poleconym. Najpóźniej miesiąc przed egzaminem.

Kandydat nie podchodzi do egzaminu w formie ustnej jeśli nie zaliczy pierwszego etapu. Egzamin można powtórzyć w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Pozytywny wyniki z egzaminu jest ważny przez okres trzech lat.(program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.