fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Samodzielne funkcji techniczne w budownictwie – egzamin na uprawnienia

Aby pełnić samodzielne funkcje techniczne należy zdać pozytywnie egzamin na uprawnienia budowlane. Aby uzyskać uprawnienia budowlane trzeba przejść dwa etapy. Pierwsza jest weryfikacja zdobytego wykształcenia i odbytej praktyki zawodowej.(uprawnienia budowlane – egzamin)

Drugi etap to egzamin weryfikujący wiedzę teoretyczną z zakresu budownictwa i praktyczną ze znajomości wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Najważniejsze jest to, że należy zdać pozytywnie egzamin aby zdobyć uprawnienia budowlane. Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną, która powołana jest przez organ samorządu zawodowego właściwy miejscowo. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Egzamin składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Uprawnienia budowlane  można zdobyć w specjalności projektowania, kierowania robotami budowlanymi i projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Ważny aspektem w tym kontekście jest to jakie kandydat ma wykształcenie i jaką odbył praktykę. (
W przypadku starania się o uprawnienia innej specjalności lub innego zakresu niż posiadane egzamin obejmuje jedynie zagadnienia, których nie było na poprzednich egzaminach.(jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Zdany egzamin

Egzamin wypada dwa razy w roku i to izby samorządu zawodowego ustalają jego termin. Kandydat jest poinformowany o wyznaczonym terminie egzaminu listem poleconym. Najpóźniej miesiąc przed egzaminem.

Kandydat nie podchodzi do egzaminu w formie ustnej jeśli nie zaliczy pierwszego etapu. Egzamin można powtórzyć w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Pozytywny wyniki z egzaminu jest ważny przez okres trzech lat.(program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

DARMOWY PORADNIK
Podejdź do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

Z poradnikiem otrzymasz wypełniony wzór zbiorczego zestawu praktyk oraz inne dokumenty.

Odkryj wiele ciekawych informacji o promocjach i nie tylko…

Nie zwlekaj, zapisz się do darmowej listy użytkowników i otrzymaj od nas specjalnie przygotowany poradnik.