fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istotnie należy powołać się na obowiązujące przepisy, aby zdefiniować ww. funkcje (testy uprawnienia budowlane). Określają one, iż samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to działalność, która związana jest z koniecznością samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych. Jak również technicznych i techniczno-organizacyjnych oraz dokonywania fachowej oceny zjawisk technicznych.

Zakres działalności

W związku z zakresem działalności samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należy wymienić, co wchodzi w jego zakres. Istotnie do takiej działalności zalicza się przede wszystkim: sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie robotami budowlanymi lub budową, rzeczoznawstwo budowlane. Poza tym: projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych. Dodatkowo należy wskazać kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i pełnienie kontroli technicznej oraz nadzoru nad ich wytwarzaniem. I oczywiście sprawowanie nadzoru inwestorskiego (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Bezsprzecznie należy sięgnąć do przepisów i w tym przypadku (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Dzięki nim dowiemy się, że ww. funkcję mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie, techniczne wykształcenie oraz praktykę zawodową. Co więcej, do rodzaju oraz stopnia skomplikowania działalności muszą być dopasowane wykształcenie i praktyka. Jak również innych wymagań związanych z pełnioną funkcją. Decyzja nazywana uprawnieniami budowlanymi jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Decyzję wydają organy samorządu zawodowego.

Rzeczoznawca zawodowy

W tej części dowiemy się jakie wymagania należy spełnić, aby móc zostać rzeczoznawcą zawodowym. Otóż samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie związanym z rzeczoznawstwem budowlanym mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne. Zdobyte uprawnienia budowlane muszą być również poparte późniejszym doświadczeniem zawodowym. Oczywiście należy potwierdzić decyzją o nadaniu tytułu rzeczoznawcy zawodowego swoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. To organy samorządu zawodowego nadają ten tytuł (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Czynią to po postępowaniu, które wszczyna się na wniosek zainteresowanego. Godnym uwagi jest fakt, że tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być nadany w określonej specjalizacji – wyodrębnionej ze specjalności uprawnień budowlanych. Lista specjalizacji znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com