fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rozwój konstrukcji budynków miejskich

Obecnie możemy zauważyć tendencję do uprzemysłowienia robót budowlanych. Taki sposób działania wynika z bardzo dużych potrzeb w zakresie budowania nowych mieszkań i braku wykwalifikowanych robotników budowlanych. Ten drugi czynnik powoduje również zmiany w materiałach budowlanych. Obecnie stosuje się beton i żelbet zamiast cegieł. Kiedyś beton wykorzystywany był jednie w konstrukcjach fundamentów ewentualnie przekryć poziomych i słupów. Teraz wykonuje się z niego ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Czynnikiem, który spowodował taki rozwój używania betonu jest stworzenie betonów lekkich. Mowa tu głównie o gazobetonach.[akty uprawnienia budowlane]

Rozwój konstrukcji
Rozwój konstrukcji

Obecne typy budynków miejskich

Obecnie możemy wyróżnić 9 głównych grup konstrukcji budynków miejskich. Pierwsza z nich obejmuje budynki murowane przy wykorzystaniu drobnowymiarowych bloczków i pustaków betonowych. Muszą one spełniać wymagania dla konstrukcji murowanych, które są określone normą NP-54/B- -03002. Budynki wykonywane z pustaków betonowych typu Durisol są drugim rodzajem.[segregator uprawnienia budowlane] Pustaki te są jednocześnie elementami wypełniającymi ściany i tworzą formę potrzebną do konstrukcji ścian. Budynki miejskie są również wykonywane jako wielkoblokowe. Konstruuje się je z dużych lub średnich bloków betonowych. Czwarta grupa obejmuje wielkopłytowe budynki, które składa się z gotowych płyt. Ich wymiary są dokładnie takie jak wymiary zaprojektowanej przez nas izby. Budynki mogą posiadać ściany monolityczne wykonane w deskowaniach przestawnych. Oprócz wyżej wymienionych możemy również wyróżnić budynki szkieletowe, budynki trzonowo-liniowe i budynki mieszane. Ostatnią grupą są konstrukcje wykonane z prefabrykowanych elementów przestrzennych.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Układy konstrukcyjne

Oprócz różnych typów budynków miejskich możemy wyróżnić również różne typy układów konstrukcyjnych. Wyróżnia się ich dwie główne grupy. Układy podłużne i układy poprzeczne. Ustrój nośny w nich stanowią ściany murowane. Są one wykonywane z bloczków pełnych lub pustaków. Czasami w jednym budynku mogą występować obydwa typy układów konstrukcyjnych. W jednej części występuje układ podłużny, a w drugiej poprzeczny.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Układy konstrukcyjne podłużne

W układzie podłużnym ściany zewnętrzne spełniają dwie główne role. Jedną z nich jest przenoszenie obciążeń od stropów. Drugą natomiast jest osłanianie wnętrza budynków przed działaniem czynników atmosferycznych. Taki rodzaj układu konstrukcyjnego wykazuje się dużą swobodą przy rozplanowywaniu powierzchni użytkowych. Bardzo ważna jest sztywność takiego układu. W tym przypadku jest ona zapewniona przez przepony poziome i przepony pionowe. Pierwsze z nich mają postać stropów. Drugie natomiast formę poprzecznych ścian, które przechodzą przez całą wysokość i szerokość danej konstrukcji. Muszą być one rozłożone w odstępach, które są uzależnione od wielkości parcia wiatru.[uprawnienia budowlane testy]

Układy konstrukcyjne poprzeczne

Obecnie układy konstrukcyjne poprzeczne są dalej rozwijane. Charakteryzują się one szeregiem poprzecznych ścian nośnych, które służą przejmowaniu obciążeń ze stropów. W kierunku poprzecznym sztywność takiego układu jest odpowiednia. Inaczej się to ma w kierunku podłużnym.[segregator uprawnienia budowlane] W celu otrzymania odpowiedniej wartości sztywności należy stosować dodatkowe usztywnienia. Służą one utrzymaniu niezmienności układu przestrzennego w kierunku podłużnym. Takimi dodatkowymi usztywnieniami mogą być klatki schodowe lub podłużne ściany, które umieszcza się w skrajnych miejscach budynków. Układ poprzeczny jest bardzo oszczędnym rozwiązaniem. Głównie w kwestiach zużycia materiałów.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com