fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rozwiązanie dwurzędowej porodówki

Siatka konstrukcyjna nie zakłóca funkcji dwurzędowej porodówki dla krów bez profilaktorium (egzamin na uprawnienia budowlane). Rozwiązania, gdzie występuje stypizowana siatka konstrukcyjna, stosowane są przede wszystkim w hodowli reprodukcyjnej. Celem takiej hodowli jest przede wszystkim dostarczenie młodego materiału zwierzęcego, który zasili stado podstawowe. W związku z tym cielętniki można wykorzystywać zarówno do chowu systemu alkierzowego, a także do tzw. „zimnego”. Rozwiązania budowlane zależą głównie od wykorzystywanego kierunku hodowli, jednak to nie przeszkadza w stosowaniu przyjętych siatek konstrukcyjnych.

Rozwiązania projektowe
Rozwiązania projektowe

Paszarnia jałownika

Kolejnym przykładem jest paszarnia jałownika, która ma dwa segmenty pomieszczenia głównego. Wykorzystano tu siatkę konstrukcyjną o trzech rodzajach wymiarów. W związku z tym:

– szerokość segmentu mają wymiary: 3,00 + 4,50 + 3,00 = 10,50 m,

– wymiar podłużny segmentu: 6 m.

Spowodowane to jest tym, że istnieje szansa na:

– wykorzystanie budynku na jałownik,

– adaptowanie budynku na oborę, która charakteryzuje się określoną technologią, gdzie konieczne jest dostosowanie do szerokości budynku bez naruszenia konstrukcji budowlanej (program uprawnienia budowlane).

Budynki produkcyjne

Wysokości budynków produkcyjnych z reguły wahają się pomiędzy od 2,7 do 4,5 m. W świetle pomieszczeń budynki osiągają następujące wysokości:

– grupa budynków inwentarskich oraz gospodarczych: do 3 m,

– budynki składowe (takie jak stodoły) oraz niektóre budynki gospodarcze (jak np. szopy na kombajny): od 4,5 do nawet 6 m,

– grupa budynków mieszkalnych: wysokość jest taka sama jak w budynkach miejskich i wynosi 2,7 m.

Warto pamiętać też o tym, że w grupie budynków inwentarskich, które przeznaczone są z reguły dla bydła rogatego mogą wystąpić poddasza użytkowe. Mają one średnią wysokość 2,5 – 3 m, a wysokość ścianki kolankowej jest równa 1,2 m (K-1,50 m). Poddasze to służy jako magazyn i składuje się tam pasze objętościowe oraz ściółki (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Rozwiązania projektowe strunobetonowe elementów konstrukcyjnych

Występowały problemy w trakcie budowy budynków wiejskich, które odbywały się na podstawie projektów, które wówczas wykorzystywano. Trudności te wynikały z reguły z powodu braku lub niedostatku odpowiednich elementów konstrukcyjno – budowlanych, które uwzględniano w projektach. Wpływało to bezpośrednio w sposób negatywny na realizację planów inwestycyjnych ze względu na to, że niezbędne okazywało się wykorzystanie zastępczych elementów czy materiałów. Różnorodność typowych elementów prefabrykowanych, które uwzględniano w projektach typowych, sprawiały problemy i trudności dla zakładów produkujących.

Ponadto niektóre elementy (takie jak belki stropowe, ściany czy bloki stropowe) występowały w projekcie w dużych ilościach, podczas gdy inne pojawiały się sporadycznie. W związku z tym firmy produkujące prefabrykaty zaczęły produkcję produktów, na które było zapotrzebowanie masowe. Z elementami, które pojawiały się sporadycznie było mnóstwo problemów (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Występowały m.in.

– trudności techniczne i organizacyjne dla wytwórni,

– problemy natury ekonomicznej – koszt form, które były potrzebne do wyprodukowania kilku bądź kilkunastu sztuk były parokrotnie wyższe od kosztów wykonania.

Głównymi zadaniami współczesnej prefabrykacji elementów są:

– konieczność uproszczenia produkcji,

– zmniejszenie ilości typów,

– wydłużenie serii.

Z tego też powodu opracowano uniwersalne kształty elementów, które będzie można wykorzystać w większości rozwiązań konstrukcyjnych. Oprócz tego będzie można wykorzystać do tego odpowiednie materiały oraz technologię prefabrykacji. Pozwala ona na rozwiązanie techniczne koncepcji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com