fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

W świetle polskiego Prawa budowlanego każdy inwestor jest zobligowany do ustanowienia kierownika budowy posiadającego odpowiednią specjalność. Istotnie należy spełnić ten wymóg, aby budowa mogła się rozpocząć. Tutaj warto sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zawiera ono jedenaście specjalności kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Ważnym aspektem jest również określenie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w zakresie architektury i konstrukcji obiektu, które polegają na wykonywaniu mostów, dróg, instalacji bądź wyburzaniu obiektów. Ponadto znaczna część uprawnień jest podzielona na zakresy, które dotyczą uprawnień bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Kierownik budowy – wymagane uprawnienia

Oczywiście w gestii inwestora leży zaangażowanie kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia. Wówczas zyskuje się pewność, że roboty budowlane są wykonywane pod nadzorem fachowca z danej dziedziny. Godnym uwagi jest fakt, że kierownik z odpowiednimi uprawnieniami pozwoli na uniknięcie ewentualnych problemów podczas kontroli. Istotnie organy nadzoru budowlanego są uprawnione do przeprowadzania kontroli na budowie (program z aktami na uprawnienia budowlane). Zatem dla inwestora decyzja o podjęciu wykwalifikowanej osoby jest najlepszą z możliwych.

Zadania kierownika budowy

Z pewnością nie można zapomnieć o tym, iż kierownik jest niezbędny, by obiekt mógł w ogóle zostać oddany do żytku. W związku z tym, jeżeli obowiązki kierownika prowadzi osoba nieuprawniona, to można spodziewać się przykrych konsekwencji. Są nimi nałożenie grzywny oraz ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia).

Czy uprawnienia budowlane wystarczą, aby zostać kierownikiem budowy?

Oczywiście posiadanie ww. uprawnień jest bardzo ważne, jednak konieczne jest posiadanie także innych umiejętności. Dotyczą one głównie prowadzenia prac na obiektach zabytkowych oraz prac związanych z dostępem do niejawnych dokumentów. Co więcej, kierownik musi przynależeć do samorządu zawodowego oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Kwestia posiadania ubezpieczenia jest bardzo ważna, ponieważ pozwala pokryć koszty likwidacji ewentualnych szkód (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Szkody mogą być wynikiem nieprawidłowego wykonywania obowiązków osoby ubezpieczonej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com