fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W polskim prawie przewidziane jest 10 specjalności uprawnień budowlanych. Wyróżnia się specjalność konstrukcyjno-budowlaną, specjalność hydrotechniczną, specjalność architektoniczną.  W specjalności inżynieryjnej wyróżniamy inżynierię drogową, w specjalności inżynieryjnej mostowej, specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,  specjalność kolejowa w zakresie sterowania ruchem, specjalność inżynieryjna wyburzeniowa, specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowy, gazowych i kanalizacyjnych,  specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Specjalności, które można uzyskać bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie uzależnione są oczywiście od odpowiedniego wykształcenia. Uprawnienia te mogą być wydawane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi lub też oddzielnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, wszystko to zależy właśnie od wykształcenia i odbytej praktyki należy tutaj odbyć egzamin państwowy. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Ogólnie uprawnienia budowlane dzielą się na uprawnienia projektowania i kierowania robotami budowlanymi, łączenia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,

Zakres bez ograniczeń i ograniczony

Oczywiście uprawnienia budowlane mogą być udzielone bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Bardzo popularna jest specjalność konstrukcyjno-budowlana do projektowania. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń wymagają ukończenia studiów magisterskich na kierunku studiów w zakresie budownictwa, drugie to uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym. Tutaj mamy ukończenie studiów zawodowych na kierunku studiów w zakresie budownictwa lub ukończenie studiów magisterskich na kierunku w zakresie architektury lub architektury i urbanistyki, a także : inżynierii środowiska, budownictwa, inżynierii gospodarki, melioracji. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Do kierowania robotami budowlanymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń wymagają ukończenia studiów magisterskich na kierunku studiów w zakresie budownictwa lub ukończenie studiów zawodowych na kierunku studiów w zakresie budownictwa i uprawnienia w ograniczonym zakresie. Dotyczą osób, które ukończyły studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa lub ukończenie studiów magisterskich lub zawodowych na kierunku w zakresie architektura lub architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna i melioracja. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com