fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Różnice między uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi (rok 1994), a uprawnieniami w zakresie dróg i mostów

Przy podejmowaniu decyzji, czy dana osoba otrzyma uprawnienia budowlane, czy posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe by móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie- zawsze określa się zakres prac budowlanych lub też projektowych tych nadanych uprawnień. (uprawnienia budowlane testy 2020)

Bardzo ważne jest by wiedzieć, iż zakres uprawnień budowlanych jest każdorazowo oceniany indywidualnie. A tę analizę opiera się na treści decyzji ich nadania i oczywiście wszystkich przepisach, które były podstawą nadania wspomnianych uprawnień. Chodzi tu głównie o to, że uprawnienia budowlane otrzymane na mocy ustawy Prawo Budowlane wydanej dnia 7 lipca (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126). A także rozporządzeni Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, która wydana była 30 grudnia 1994 r. odnośnie samodzielnych funkcji technicznych (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz.38 z późniejszymi zmianami) umożliwiają prowadzenie prac budowlanych w zakresie jaki obowiązywał dnia, w którym zostały nadane uprawnienia. (akta prawne)

Krótko mówiąc, oznacza to, że uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym zahaczają też o kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie dróg i mostów. Jednak nie możemy zapomnieć, że jeśli chodzi o rozpatrywanie uprawnień budowlanych nie mamy podstaw myśleć, że dają nam one możliwość również sporządzania projektów budowlanych. Bazując na przepisach dotyczą one tylko i wyłącznie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy wykonaniu prac budowlanych. (uprawnienia architektoniczne)

Wprowadzone zmiany

Zaszła jedna zmiana zmieniająca rozporządzenie odnośnie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 175, poz. 1704). Doszło do niej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury wydanej dni 19.09.2003 r. Jednak nie wpływa ona w żaden sposób na zakres uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przepisy te weszły w życie po 16 października 2003 r. Dlatego więc dotyczy tylko tych uprawnień, który otrzymaliśmy po tej dacie. (egzamin na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com