fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Różne rodzaje uprawnień budowlanych – charakterystyka specjalności

Rodzaje i specjalności oraz wydawane dla nich uprawnienia budowlane określa Prawo Budowlane. Zawiera ono zakres prac budowlanych oraz robót budowlanych danej specjalności, do których uprawniona jest osoba posiadająca konkretne uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane skupione są obecnie w dwóch oddzielnych samorządach zawodowych tj. w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz Izbie Architektów RP. (program uprawnienia architektoniczne)

różne rodzaje uprawnień

różne rodzaje uprawnień

Charakterystyka uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń

Uprawnienia te są związane z projektowaniem obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi takimi jak: kolejowe obiekty inżynieryjne np. mosty, wiadukty, tunele, przepusty, ściany oporowe nadziemne i podziemne, przejścia dla pieszych oraz drogowe obiekty inżynierskie w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Uprawnienia specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń dają również możliwość odliczania światła mostów i przepustów.

Budowlane uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie dotyczą projektowanie obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak np. jednoprzęsłowe obiekty mostowe oraz przepusty. ( program na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Uprawnienia architektoniczne pozwalają na projektowanie czy kierowanie robotami budowlanymi związanymi z architekturą obiektu. W przypadku architektury w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Są to uprawnienia w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze 1000 m3 w zabudowie zagrodowej. Dotyczą one też obiektów w terenie zabudowy zagrodowej.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, dają możliwość projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi. Są one  związane z obiektem budowlanym takim jak np. droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Dotyczą też drogi dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepustów. W przypadku  specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawnienia dają możliwość projektowania lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi takimi jak: drogi klasy lokalnej dojazdowej czy drogi wewnętrznej oraz drogi na terenie lotniska nie przeznaczonych dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.