fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rodzaje zieleni – podsumowanie

Podział zieleni omówiony w poprzednim poście jest podziałem umownym (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Jest on jedynie pomocny w momencie omawiania cech zieleni. Należy pamiętać o tym, że każdy rodzaj zieleni należy do każdej z grup. Nieistotne jest jej najważniejsze zadanie. Dodatkowo zieleń podnosi estetykę zakładu oraz poprawia mikroklimat. Z tego też powodu niezbędne jest, żeby projektować ją w ścisłym powiązaniu z budynkami i urządzeniami, które znajdują się na terenie danego zakładu przemysłowego.

projekt zieleni
projekt zieleni

W sytuacji, kiedy konieczne jest zasadzenie innych drzew niż te, które już są, powinno się przeprowadzać tę operację w sposób stopniowy. Polega to na tym, że wprowadza się zieleń, która jest odpowiednia dla specyfiki tego zakładu i jednocześnie eliminuje się tą złą. Nie powinno się wybierać sztywnych i geometrycznych form zieleni. Należy dążyć do tego, żeby jej forma była jak najbardziej naturalna i swobodna. Jest to istotne zwłaszcza w okolicy granicy terenu zakładu. Z kolei pomiędzy budynkami wskazane jest stosowanie zieleni regularnej. Powinno się wówczas zakładać trawniki czy klomby.

Należy jednak pamiętać o tym, żeby na terenie zakładów nie tworzyć kosztownych parków. Ich miejsce znajduje się na osiedlach mieszkaniowych. Nie istnieją również normy odnośnie projektowania zieleni. Wszystko spowodowane jest tym, że projektowanie zieleni jest zależne od wielu czynników oraz musi być zgodne ze specyfiką zakładu. Przyjmuje się jednak, że minimum 30% obszaru należy zazielenić. 

Projekt zieleni

Zieleń należy projektować w kilku stadiach. Projekt wstępny zieleni oraz plan zabudowy powstają w tym samym czasie. Najczęściej umieszcza się je na tym samym rysunku (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Powstaje wówczas zasadnicza koncepcja zieleni, a także zaznacza się graficznie lub kolorem:

– zieleń wysoką,

– zieleń niską,

– trawniki,

– pojedyncze drzewa,

– grupy drzew,

– ścieżki,

– chodniki,

– klomby.

Projekt zieleni oraz inne części planu generalnego (np. plan sieci podziemnej) muszą być ze sobą skoordynowane. Projekt techniczny zieleni powstaje w skali 1:500. Jest to oddzielny rysunek. Na tym etapie zaznacza się w dokładny sposób:

– drogi ogrodowe,

– kwietniki,

– trawniki,

– krzewy,

– drzewa.

Wszystko ma odpowiednie wymiarowanie, dzięki któremu będzie można zrealizować projekt w rzeczywistości (programy do uprawnień budowlanych). W planie tym należy również uwzględnić:

– przekroje przez teren,

– przekroje poprzeczne dróg ogrodowych,

– szczegółowy wykaz doboru roślin,

– opis techniczny, który pozwala na wykonanie kosztorysu.

W tym samym momencie, co powstaje projekt zieleni, to powstają projekty elementów małej architektury. Dotyczy to m.in.:

– murów oporowych,

– skarp,

– latarń,

– ławek,

– altan,

– wodotrysków,

– rzeźb,

– ogrodzenia.

To właśnie te rzeczy sprawiają, że zakład przemysłowy wygląda o wiele bardziej estetycznie. Nie da się ustalić wytycznych, które dotyczą projektowania małej architektury. Spowodowane to jest dużą ilością rozwiązań. Należy pamiętać zwłaszcza o ogrodzeniu. To właśnie jego połączenie z zielenią jest podstawą dobrego wrażenia.

Rozbudowa zakładów przemysłowych

Opracowując projekty nowych zakładów przemysłowych powinno się wziąć pod uwagę przede wszystkim, że może być konieczna rozbudowa (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Może to być rozbudowa:

– przewidziana z góry,

– która była konieczna z powodu przebudowy na skutek wprowadzenia nowych metod produkcyjnych (modernizacja),

– która wystąpiła na skutek okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, czyli np. odkrycie nowych złóż surowca.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com