fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rodzaje opasek wkoło domu

Najczęściej spotykanymi opaskami wkoło domu są te wykonane z kamiennej kostki. Mają one kształt prostopadłościanu albo sześcianu. Wykonuje się je z granitu o szarej, czerwonej, albo też żółtej barwie. Opaski można tworzyć też z bazaltu o czarnym kolorze. Kostki o takiej samej barwie mogą miedzy sobą różnić się odcieniem, nawet w przypadku posiadania tej samej partii. Taka jest cecha naturalnych materiałów i nie zalicza się tego do technicznych wad. Podobnie jak betonową kostkę, opaskę układa się na podsypce wykonanej ze żwiru albo piasku na grubość od 3 do 5 cm. W ten sam sposób wypełniane są spoiny oraz zagęszcza się ją. egzamin na uprawnienia budowlane

Rodzaje opasek wkoło domu
Rodzaje opasek wkoło domu

Opaska żwirowa

Z betonowej opaski wkoło domu rezygnuje się, gdy wkoło budynku mamy do czynienia z gruntem słabo przepuszczającym gruntowe wody. Takim gruntem jest np. glina. Bez względu na to, jaka jest geologiczna budowa nie tworzy się tu betonowej opaski, a kiedy dodatkowo wkoło budynku znajduje się odwodnieniowy drenaż taka opaska tym bardziej się nie sprawdzi. Spowoduje ona napływanie wody do drenarskiej rury, jaka zlokalizowana jest na poziomie równym posadowieniu. W tym wypadku opaskę tworzy się z grubego żwiru albo kamieni. Teren w każdej sytuacji formuje się zachowując lekki spadek na poziomie 1 do 2%. uprawnienia budowlane testy

Opaska betonowa

Wykonana z betonu opaska, albo też z betonowych kostek tworzona jest coraz rzadziej. Wykonuje się ją wtedy, kiedy w sąsiedztwie bezpośrednim budynku do głębokości, jaką ma posadowienie znajdują się grunty, jakie dobrze filtrują opadowe wody. Takim gruntem jest piasek średniej oraz grubej granulacji, pospółki albo żwiry. Opaska betonowa ma szerokość zwykle na poziomie 0,5 do 0,8 metrów. Powinno układać się ją na 20 – centymetrowej warstwie piasku, jaki jest zagęszczony. Opaski nie układa się na humusie, ponieważ może ona zacząć na nim pękać. Dodatkowo pod powierzchnią jej w humusowej warstwie doszłoby do gromadzenia się wilgoci, która utrzymywała by się tam. Jest to niekorzystne zjawisko dla ściany budynku, jaka znajduje się poniżej opaski.  ( uprawnienia budowlane )

Opaska z kruszywa

Najprostsza do wykonania wkoło domu jest opaska z kruszywa. Tego rodzaju opaskę tworzy się zwykle otoczaków, łamanego kamienia, keramzytu albo ze żwiru. W ty wypadku wielkość, jaką mają ziarna waha się w przedziale od 8 do 32 mm. To inwestor podejmuje tu decyzje, czy kruszywo będzie posiadać taką samą wielkość ziaren, czy użyje ziarna o różnych wielkościach. Trzeba mieć tu na uwadze, że ziaren o takiej samej wielkości nie będzie można zagęścić co oznacza, że chodzenie po nich nie będzie należało do wygodnych. Na zagęszczony rodzimy grunt układa się geowłókninę, a na nią wysypywane jest kruszywo. Nie robi się tu podsypki piaskowej. Zastosowanie tu geowłókniny sprawia, że nie miesza się tu grube kruszywo z gruntem. Nie przerastają tu również chwasty. Mając warstwę kruszywa jej grubość wynosi zazwyczaj około 10 cm. uprawnienia budowlane koszt

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com