fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rodzaje mostów

Most to budowla, która służy do tego, żeby przeprowadzić drogę nad przeszkodą, którą może być rzeka, kanał, tor kolejowy czy inna droga. Dla ruchu kołowego i pieszego przeznaczony jest most drogowy (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Z kolei mosty, które są wyłącznie dla pieszych noszą nazwę kładek.

Mosty

Ze względu na rodzaj przeszkody wyróżnia się takie rodzaje mostów:

a) przepusty:

– małe mosty, mają światło do 4 m,

– buduje się je nad ściekami wodnymi, strumieniami i drogami polnymi,

– posiadają one ciągły, jeden fundament,

b) mosty rzeczne:

– buduje się je nad korytami rzek,

c) wiadukty:

– mosty, które buduje się je nad drogami, torami kolejowymi czy terenami bezwodnymi,

d) estakady:

– mają znaczną długość,

– pełnią one funkcję dróg transportowych, którymi transportuje się surowce i gotowe produkty w dużych zakładach przemysłowych.

Rodzaje mostów

Z uwagi na rodzaj materiału, z którego są dźwigary, mówi się o mostach:

– drewnianych,

– kamiennych,

– betonowych,

– żelbetowych,

– metalowych – stalowych.

Nazwa mostu związana jest z materiałem, z którego wykonane są przęsła mostu. Z uwagi na rodzaj przęseł istnieją mosty nieruchome, ruchome i pontonowe (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Ze względu na położenie mostu względem dźwigarów głównych wyróżnia się mosty:

a) z jazdą górą:

– pomost jest umieszczony powyżej dźwigarów głównych.

– stosuje się je najczęściej,

– dają sylwetce mostu estetyczny wygląd,

b) z jazdą dołem:

– pomost umieszcza się w poziomie dolnego pasa dźwigarów głównych,

– wykonuje się je wtedy, kiedy wykonanie pomostu nad dźwigarami jest za trudne i za bardzo kosztowne,

c) z jazdą pośrednią:

– pomost znajduje się pomiędzy pasami dźwigarów głównych,

– stosuje się je rzadko z powodu mało estetycznego wyglądu oraz trudności konstrukcyjnych,

d) o kilku pomostach:

– mają dwa pomosty, które są w różnych poziomach,

– stosuje się je w przypadku większych rozpiętości przęseł – jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż budowa dwóch osobnych mostów (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Podział ze względu na typ dźwigarów głównych i sposobu podparcia

Ze względu na typ dźwigarów głównych i sposób ich podparcia wyróżnia się mosty:

a) belkowe:

– dźwigary główne mają postać płyt, belek pełnościennych lub kratowych,

– na podpory wywiera się naciski pionowe,

b) rozporowe:

– dźwigary główne mają postać systemów zastrzałowych, ramowych i łukowych,

– wywierają ukośne naciski na podpory,

c) wiszące:

– pasma nośne z łańcuchów lub lin dźwigają konstrukcję przęsła,

– obciążenia wywierają ukośne naciski na podpory, których składowe poziome kieruje się do wewnątrz przęsła,

d) o sprężonej konstrukcji:

– dźwigary główne się trwale spręża w okresie budowy.

Należy pamiętać o tym, że można stosować systemy, które są kombinacją wszystkich powyższych rodzajów dźwigarów.

Mosty stałe i tymczasowe

W zależności od przewidzianego czasu trwania, dozwolonych obciążeń ruchowych i dozwolonej szybkości pojazdów mówi się o mostach:

a) stałych:

– zbudowany jest z materiałów, które nie zniszczą się szybko (czyli np. z kamienia, betonu, żelbetu bądź stali),

– przewidywany czas użytkowania mostu jest równy trwałości zastosowanych materiałów do jego budowy,

b) tymczasowych:

– buduje się go z materiałów, które szybko się niszczą (np. z drewna),

– przewidywany czas użytkowania mostu jest krótszy niż trwałość zastosowanych materiałów do jego budowy.

Tymczasowe mosty można podzielić na:

– prowizoryczne, czyli zbudowane na osi drogi,

– objazdowe, czyli zbudowane poza osią drogi.

Tymczasowym mostem są również te, które mają podpory bądź ustrój nośny, który wykonuje się z częściowo drewna, a częściowo z innego rodzaju materiałów. Są to mosty półstałe (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com