fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Roboty budowlane w świetle polskiego prawa

Istotnie w aktualnych przepisach robotami budowlanymi określa się budowę, przebudowę, montaż, remont oraz rozbiórkę obiektu budowlanego. Oczywiście taki proces wymaga współdziałania wielu ludzi, ponieważ jest złożony pod względem organizacyjnym, technologicznym i finansowym (nauka do uprawnień budowlanych). Ważnym aspektem jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem tego procesu, co leży w gestii kierownika budowy.

engins

Kontrola procesu budowlanego

Oczywiście cały proces budowlany podlega różnym kontrolom. Są nimi nadzór  budowlany, inspekcja pracy, straż pożarna oraz miejska, nadzór administracyjno-budowlany. Poza tym w zakresie swoich kompetencji kontroli mogą dokonywać też inne organy (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Niemniej jednak wszystkie zasady związane z prowadzeniem robót budowlanych określa ustawa Prawa budowlanego. Pochodzi on a z dnia 7 lipca 1994 roku, a jej zapisy regulują całość postępowania związanego z procesem budowlanym. Ważnymi aspektami tego procesu są: rozpoczęcie robót budowlanych oraz zasady wykonywania robót budowlanych. Jak również sposób postępowania po zakończeniu robót budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego

Godnym uwagi jest fakt, że podczas wykonywania robót budowlanych należy jednocześnie przestrzegać przepisów określających prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Istotnie wśród tych przepisów znajdują się przepisy techniczno-budowlane. Wiążą się one z warunkami technicznymi, którym muszą odpowiadać obiekty budowlane oraz ich usytuowanie. Dotyczą zatem warunków technicznych użytkowania takich obiektów (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Kolejny przepis związany jest z bezpieczeństwem  oraz higieną pracy, głównie w zakresie wykonywania robót budowlanych. Ważnym aspektem są także przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w czasie wykonywania prac budowlanych. Natomiast inne przepisy wiążą się już z takimi zagadnieniami, jak opracowania techniczno-budowlane, aprobaty techniczne, ekspertyzy, decyzje administracyjne.

Kto może realizować roboty budowlane?

Jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj roboty budowlane może realizować sam inwestor lub zlecić ich wykonanie. W gestii inwestora leży zorganizowanie całego procesu budowlanego (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Zalicza się do niego m.in. zapewnianie nadzoru oraz wykonywanie prac budowlanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane. Należy pamiętać, iż takie osoby mogą sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com