fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Reduktor obrotów i mieszalnik jako obciążenie dla fundamentów

Mieszalnik z kołyskami łożyskowymi, które są nad ścianami, jest zasadniczym obciążeniem dla fundamentu ramowego. Oprócz tego na płycie górnej zamontowany jest reduktor obrotów. Obciążenie przekazywane jest na dolną płytę fundamentu przy pomocy ścian i słupów (testy uprawnienia budowlane).

Reduktor obrotów i mieszalnik jako obciążenie dla fundamentów

Żeby dowiedzieć się, o jakiej wielkości sił wewnętrznych mówimy, można się posłużyć schematem płyty obciążonej równomiernym oddziaływaniem gruntu. Wymiary fundamentu zależą od względów technologicznych. Między innymi z tego powodu trzeba stosować podwyższone współczynniki bezpieczeństwa. Innymi warunkami są:

– konieczność wykluczenia awarii fundamentu (np. wylanie się surówki z kadzi na słupy i płytę fundamentu),

– trudności w ujęciu wszystkich narastających w miarę użytkowania fundamentu wpływów,

– nie ustalone dokładnie wpływy dynamiczne,

– potrzeba zapewnienia znacznej sztywności fundamentu.

Poprzez prowadzenie współczynnika dynamicznego rp = 1,2 do całego mieszalnika (plus napełnienie) można uwzględnić wpływ obciążeń dynamicznych (program do egzaminu na uprawnienia na komputer).

Rodzaje fundamentów

Fundamenty mieszalników dzieli się na dwa rodzaje:

a) fundamenty blokowe,
b) fundamenty ścianowe lub skrzyniowe.

Fundamenty pierwszego rodzaju wykonuje się w hutach o starej technologii. Stosuje się je do mieszalników o pojemności 600 ton, które są najczęściej w hali stalowni. Fundamenty blokowe powinny mieć wysokość ok. 3-4 metrów. Głównym powodem jest to, że mieszalnik jest wysoko. Ma on formę pełnego bloku, który automatycznie posiada otwory na śruby kotwiące, wycięcia do ustawienia silników oraz cokoły pod kołyski, na których ustawia się mieszalnik. Można je zbudować na dwa sposoby:

  1. Z dolną płytą fundamentową,
  2. Jako jednolita bryła, która ma u góry dwa niskie cokoły przeznaczone pod kołyski dla ustawienia mieszalnika.

Z kolei fundamenty drugiego typu wykonuje się w nowoczesnych stalowniach (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Mieszalniki znajdują się w oddzielnej hali, która przylega do hali stalowni i jest połączona z nią estakadą. Jest to rozwiązanie zgodne ze względami technologicznymi ze względu na to, że podstawa mieszalnika znajduje się na wysokości 10,0-f-l 1,0 m powyżej poziomu główki szyn kolejowych. Stosuje się je pod mieszalniki, których pojemność może sięgać nawet 2000 ton. Ze względu na nadmierne zużycie materiałów, duży ciężar i wynikające z reguły przekroczenia naprężeń dopuszczalnych dla gruntu pod stopą fundamentu użycie fundamentu blokowego jest niecelowe. Fundament ścianowy zbudowany jest z płyty dolnej, ścian poprzecznych i płyty górnej, na której ustawia się mieszalnik na kołyskach.

Fundament skrzynkowy to taki fundament, który ma pełne ściany i podpierają one płytę górną na całym obwodzie.

Fundamenty – surowiec

Fundamenty z reguły robi się z żelbetu. Stosuje się markę Ru = 140 i 170, a stal powinna być miękka, pospolitej jakości o Qr = 2500 kg/cm2. Należy zagęścić beton przy pomocy wibratorów wgłębnych. Zbrojenie następuje zgodnie z zasadami i koniecznie trzeba uwzględnić skurcz betonu.

Często spotyka się takie rozwiązanie, gdzie fundamenty są zbrojone sztywnymi wkładkami. Taki zabieg ułatwia realizację budowy. Minusem takich wkładek jest to, że przy większych wpływach dynamicznych mogą się one oddzielać od betonu. Powoduje to gorsza przyczepność.

Wydział kafarowy

Wydział kafarowy to zespół budowli oraz urządzeń, które wykorzystuje się do mechanicznego rozdrabniania wielkowymiarowego złomu poprodukcyjnego lub złomu poamortyzacyjnego. W skład tego pierwszego wchodzą wlewki, spodki wlewnicowe, wybrakowane odlewy czy skrzepy. W przypadku drugiego mowa o elementach zużytych maszyn, urządzeń i konstrukcji (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Złom żeliwny bądź skrzepy to surowce przerobu kafarowego. Z reguły złom tnie się ogniowo lub rozdrabnia metodami strzałowymi. Na skutek przerobu kafarowego powstaje złom, który ma mniejsze wymiary oraz masę i odpowiada warunkom wsadowym. Warunki te zależą z kolei od przeznaczenia produkt przerobu kafarowego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com