fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przewody kominowe to jeden z częstszych tematów pytań pojawiających się na egzaminie na uprawnienia budowlane w części ustnej. Wśród pytań poruszających to zagadnienie można wyróżnić między innymi:

1. Wytłumacz pojęcie komina i ciągu kominowego.

Komin jest pionową konstrukcją najczęściej znajdującą się w obiekcie budowlanym, rzadziej stanowiąca odrębną niezależna konstrukcję. Zadaniem kominów jest odprowadzenie dymu, spalin czy „zużytego” powietrza. Ze względu na przeznaczenie kominy dzieli się na: wentylacyjne, spalinowe i dymowe. W kominie wytwarzany jest naturalny ciąg działające na zasadzie grawitacji. Znany jest on jako efekt kominowy.

Ciąg kominowy jest to efekt polegający na wykorzystaniu różnicy gęstości zimnego powietrza zewnętrznego i gorących spalin odprowadzanych poprzez komin. Dzięki temu do paleniska dostarczane jest (zassane) powietrze wykorzystywane do spalania.

Projektowanie kominów polega na dobraniu jego wysokości i przekroju poprzecznego poszczególnych kanałów: wentylacyjnego, spalinowego i dymowego. Warunki techniczne określają jedynie minimalny przekrój dla poszczególnych kanałów.

Jakie są rodzaje kominów?

Wielowarstwowe – składa się z trzech warstw. Warstwa zewnętrza wykonana jako ochronny płaszcz stalowy. Warstwa środkowa w postaci izolacji cieplnej. Warstwa wewnętrzna to warstwa betonowa.

Jednowarstwowe o konstrukcji złożonej. Są to elementy bardziej zaawansowane. Wykorzystuje się je w elektrowniach z kilkoma kotłami o dużej mocy cieplnej lub w ciepłowniach. Kominy takie złożone są z obudowy betonowej o dużej średnicy. Wewnątrz niej znajduje się kilka kominów wielowarstwowych, oddzielnie dla każdego z kotłów.

Wbudowane – Są to typowe, doskonale nam znane kominy domowe. Wykonuje się je z cegły ceramicznej pełnej lub szamotowej. Obecnie często sięga się też po stal szlachetną.

Podaj główne zalecenia dla kominów które obsługują nieduże paleniska.

Główne zalecenia przy projektowaniu kominów to:

  • urządzenie do którego podłączony jest komin powinno znajdować się jak najbliżej komina, tak by możliwe ograniczyć długość odcinka poziomego,
  • ze względu na możliwość ewentualnego wychłodzenia komina należy projektować je z dala od ścian zewnętrznych,
  • przekrój poprzeczny kanału kominowego projektuje się jako okrągły lub możliwie zbliżony do kwadratu,
  • w przypadku prostokątnego przekroju poprzecznego kanału kominowego stosunek jego boków nie powinien być większy niż 1:1,5
  • komin projektuje się jako konstrukcję możliwie pionową. W przypadku konieczności wykonania odchylenia od pionu powinno być ono nie większe niż 30 stopni

Podaj funkcje kominów.

Główną funkcją kominów jest odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza oraz odprowadzenie spalin. Kolejną ważną kwestią jest wytworzenie podciśnienia w pomieszczeniu gdzie znajduje się palenisko. Podciśnienie takie jest zdolne do zassania powietrza które umożliwia spalanie.

Czy możliwe jest tynkowanie przewodów kominowych dymowych i spalinowych?

Przewody dymowe i spalinowe oczywiście mogą być otynkowane. Jest to nawet wskazane ze względu na uszczelnienie kominów. Stosuje się tu materiały wytrzymałe na wysoką temperaturę i na ścieranie.

Z jakich materiałów wykonuje się przewody kominowe?

Kominy można murować przy wykorzystaniu pustaków kominowych, rur ceramicznych czy też nierdzewki. Materiał wykorzystany do wykonania komina powinien zapewnić odporność ogniową na 60minut.

Jakie odległości należy zapewnić od kominów do przeszkód?

Dla kominów usytuowanych w odległości 1,5 m od przeszkód należy zapewnić jego wylot usytuowany 30 cm ponad górną krawędź przeszkody. Jeśli ta odległość wynosi więcej niż 1,5m ale mniej niż 3m to wysokość komina musi co najmniej zrównać się z wysokością przeszkody (lub być oczywiście wyżej). Dla kominów usytuowanych w odległości nie większej niż 10m od przeszkody należy zapewnić jego wysokość wyprowadzoną 30 cm ponad płaszczyznę poprowadzoną pod kątem 12 stopni w dół od górnej powierzchni przeszkody. Wszystko obrazuje schemat przedstawiony poniżej.

Przewody kominowe
Przewody kominowe

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com