fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jak przebiega egzamin ustny?

Egzamin ustny przeprowadzany jest po zdaniu egzaminu pisemnego.  Każdy kandydat ma określoną datę i godzinę przeprowadzanego egzaminu. Egzamin prowadzony jest w formie płynnej, co znaczy że podczas gdy jedna osoba odpowiada następna przygotowuje się do odpowiedzi. Przygotowanie najczęściej odbywa się w tym samym pomieszczeniu w którym kandydat odpowiada. Do naszej dyspozycji są akty prawne i normy, które mają ułatwić nam odpowiedzi na pytania. Możemy dowolnie do się do nich odwoływać, ale tylko w czasie przygotowania. Do odpowiedzi podchodzimy już bez żadnych notatek i aktów prawnych. Odpowiedzi musimy mieć więc usystematyzowane w głowie. Każda z  udzielonych przez kandydata odpowiedzi jest oceniana w skali od 0 do 5. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania naprowadzające i dodatkowe.

jak przebiega egzamin ustny
jak przebiega egzamin ustny

Ile czasu trwa egzamin ustny?

Czas egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane nie jest, w przeciwieństwie do części pisemnej, uzależniony od rodzaju i zakresu uprawnień o które kandydat występuje. Czas przeznaczony na egzamin ustny wynosi 60 minut. Na przygotowanie się do odpowiedzi każdy z kandydatów ma maksymalnie 25 minut. Podczas odpowiedzi jednego kandydata, następna osoba wykorzystuje ten czas na przygotowanie się. Ilość pytań uzależniona jest od rodzaju i zakresu uprawnień i może wynosić 6, 8 lub 10. Jest to całkiem spora liczba jeśli w ciągu 25 minut musimy odnaleźć odpowiedzi na każde z pytań. Ważne jest więc dobre rozplanowanie czasu i wcześniejsze przygotowanie się do tego egzaminu.

 

Jakich pytań można się spodziewać na egzaminie ustnym?

Pytania na egzaminie ustnym w dużej mierze dotyczą praktyki budowlanej, albo przynajmniej prawa budowlanego związanego z naszą specjalnością. Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych pytań:

 1. Co jest katastrofą w rozumieniu przepisów prawa budowlanego?
 2. Kiedy projektant ma prawo wstępu na teren budowy?
 3. Opisz odległości komina od przeszkód.
 4. Omów podział i naszkicuj stropodach wentylowany i niewentylowany.
 5. Omów środki ochrony indywidualnej.
 6. Jakie są kategorie geotechniczne obiektu?
 7. W jaki sposób należy zabezpieczać wykopy o głębokości powyżej 1 m?
 8. Jak należy ogrodzić strefę zagrożenia upadku przedmiotu z wysokości?
 9. Jakie wymagania stawiane są konstrukcjom budowlanym?
 10. Jakie warunki powinny spełniać garaże przystosowane dla pojazdów osób niepełnosprawnych?
 11. Scharakteryzować beton ze zbrojeniem rozproszonym.
 12. Jak należy zbroić płyty stropowe jednostronnie podparte?
 13. Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie?
 14. Co należy uwzględnić przy projektowaniu posadowienia budynku.

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com