fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Aby uzyskać uprawnienia budowlane należy zdać egzamin na uprawnienia budowlane, a także przejść przez proces kwalifikacyjny. Weryfikacja i kwalifikacja wykształcenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych i wszelkie informacje związane z tym procesem znajdują się w rozporządzeniu ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Tutaj znajdują się szczegółowe informacje jak te procesy przebiegają, a więc wszystko musi być do nich dostosowane. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Izba dokonuje kwalifikacji, weryfikacji wykształcenia jako pokrewne lub odpowiednie do wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych poprzez twierdzenie czy ukończony kierunek studiów jest zgodny z kierunkiem studiów określony jako pokrewne lub odpowiedni z jednym z kierunków znajdujących się w odpowiednich załącznikach z rozporządzenia. Bardzo istotne i najważniejsze zadanie ma dyplom ukończenia studiów, suplementy do dyplomu, bądź wpis z przebiegu studiów, który został potwierdzony przez osobę kierująca podstawową jednostką organizacyjną uczelni. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Wykształcenie a uprawnienia budowlane

Należy pamiętać, że oprócz odpowiednich studiów, istnieją również zawody, które pozwalają na zdobywanie uprawnień. Weryfikacja wykształcenia polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu, czy uzyskany tytuł zawodowy technika, bądź mistrza jest zgodnie z wykazem. Weryfikacja wykształcenia polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu, czy uzyskany tytuł zawodowy technika, bądź mistrza jest zgodny z wykazem zawodów związanych z budownictwem i określonych w rozporządzeniu. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Jeżeli kandydat uzyskał wykształcenie techniczne za granicą, a zostało to uznane na terenie Polski, na podstawie odrębnych przepisów, a jego kierunek nie jest taki sam jak przyjęty w rozporządzeniu, to wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu oraz kwalifikowaniu przez izbę. W przypadku osób, które pracowały w innych krajach, o uznanie kwalifikacji mogą się ubiegać obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nabywali w tych państwach kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta i którzy wspomagają wymogi określone w ustawie z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com