fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jednym z ważnych formalności, które zawierane są między wykonawcą, a inwestorem to przekazanie placu budowy. W ten sposób właśnie rozpoczynają się prace budowlane na podstawie przekazania terenu wykonawcy robót.

Wykonawca jest zobowiązany przejąć plac budowy i wykonać czynności przygotowawcze. Protokolarne przejęcie placu budowy jest z kolei obowiązkiem kierownika budowy. Wynika to z artykułu 22 prawa budowlanego, w którym czytamy:

„Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego…”

Istota protokołu przekazania terenu

Protokół przekazania terenu to dokument na podstawie, którego następuje przekazanie terenu budowy wykonawcy robót budowlanych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Od momentu przekazania terenu, aż do oddania obiektu wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy.

To przekazanie może dotyczyć całości lub części przekazania terenu.

Teren pod budowę powinien być przekazany w stanie, który umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych.

Protokoły przekazania terenu powinny zawierać dane dotyczące stanu faktycznego, należy umieścić wszelkie działania wykonawcze do momentu przekazania terenu o charakterze prac przygotowawczych, wykonawca po protokolantem przejęciu terenu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody, które znajdują się na  terenie budowy.

Teren musi być odpowiednio zabezpieczony wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Protokół przekazania terenu powinien przede wszystkim zawierać:

-oznaczenie stron wraz z określeniem ich funkcji;

-miejsce i datę sporządzenia;

-nazwę inwestycji;

-określenie miejsca położenia terenu budowy – jej adres, numery działek i inne cechy, które charakteryzują dany teren;

-określenie stanu terenu budowy;

-wyraźne określenie części przekazywanego terenu – jeżeli przekazywana jest jedynie część budowy;

-podpisy obu stron. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com