fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Żadna inwestycja budowlana nie mogłaby się odbyć, gdyby nie projektant budowlany. Jest to jedna z samodzielnych funkcji technicznych. Żeby ją pełnić, projektant musi posiadać uprawnienia budowlane i należeć do samorządu zawodowego. (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Praca nad projektem zgodnym z przepisami

Oczywiście głównym zadaniem, nad którym pracuje projektant budowlany to opracowanie projektu budowy. W swojej pracy ma on na uwadze to, aby projekt był zgodny z ustaleniami dotyczącymi warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto projekt musi być prawidłowy względem przepisów i wymagań prawa budowlanego oraz zasad wiedzy technicznej. Podczas prac projektowych należy też poświęcić swoją uwagę decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Projektant budowlany – projekt a bezpieczeństwo

Jeżeli podczas prac wynika taka konieczność, to projektant budowlany zobowiązuje się do zapewnienia udziału w pracach projektowych osób z uprawnieniami konkretnej specjalności. Jego obowiązkiem jest wtedy koordynacja prac i opracowań tych osób tak, aby miały one na względzie przepisy BHP i specyfikę projektowanego obiektu. Projektant odpowiada za sporządzenie informacji, którą wykorzystuje się do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. W tym celu zasięga potrzebnych opinii, sprawdzeń i uzgodnień dotyczących zastosowanych rozwiązań projektowych w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Ponadto to do projektanta budowlanego należy zadanie wyjaśniania wszystkich wątpliwości, które dotyczą projektu lub rozwiązań w nim zamieszczonych. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Nadzór autorski

Na żądanie inwestora lub odpowiedniego organu projektant budowlany może objąć nadzór autorski. Ustala wtedy możliwość wykorzystania innych rozwiązań od tych, które zostały zaproponowane w projekcie. Robi to na wniosek kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto w nadzorze autorskim projektant stwierdza zgodność z projektem postępujących prac budowlanych. Sam projekt architektoniczno-budowlany może być sprawdzony co do zgodności z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku projektanta budowlanego zobowiązuje się do znalezienia osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, która go pod takim kątem sprawdzi. Po sprawdzeniu zarówno projektant, jak i osoba sprawdzająca dołączają do projektu oświadczenie będące potwierdzeniem skontrolowania projektu. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com