fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kogo nazywa się uczestnikami procesu budowlanego?

Uczestnicy procesu budowlanego to wszystkie osoby, które uczestniczą w poszczególnych etapach powstawania obiektów budowlanych, od projektowania do oddania kluczy. (testy uprawnienia budowlane)

Osobami, które określa się mianem uczestników procesu budowlanego, są między innymi inwestor, projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Uczestnicy ci to także wykonawcy i podwykonawcy, którzy obecni są na placu budowy.

Uczestnik procesu budowlanego a uprawnienia budowlane

Obowiązkowym warunkiem, jaki muszą spełnić wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, jest posiadania uprawnień budowlanych. Wynika to z faktu dużej odpowiedzialności ciążącej na każdym z nich.

Projektant na przykład, który jest autorem projektu budowlanego, ponosi odpowiedzialność za dokładne sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego. Projektant lub osoba odpowiadająca za adaptację projektu, ma za zadanie sprawdzić zgodność danego projektu z przepisami i normami techniczno-budowlanymi. ( program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia )

Wśród wymienionych osób wszystkie, oprócz inwestora, muszą posiadać uprawnienia budowlane Rolę projektanta pełni osoba będąca autorem projektu lub odpowiadająca za jego adaptację. Jego zdaniem jest dokładne sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie jego zgodności z przepisami, w tym również techniczno-budowlanymi.

Obowiązki kierownika jako uczestnika procesu budowlanego

Kierownik również jest uczestnikiem procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane w stopniu nieograniczonym. Do jego obowiązków należy kierowanie procesem budowy, zabezpieczenie placu budowy przed możliwością pojawienia się osób postronnych, a także zadbanie o przebieg prac budowlanych zgodny z przepisami BHP. (program egzamin uprawnienia 2020)

Do obowiązków kierownika budowy, oprócz koordynacji przebiegu prac budowlanych powierzonego projektu, należy również sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dodatkowo, kierownik budowy musi sporządzić dokumentację podwykonwacą, a także być obecny podczas odbioru skończonego obiektu budowlanego.

Wstrzymanie robót budowlanych

Kierownik budowy, jako osoba dowodząca pracami na placu budowy, może również wstrzymać roboty budowlane. Zależne jest to od tego, czy cokolwiek w czasie trwania plac budowlanych wzbudzi jego niepokój. W przypadku, gdy kierownik zauważy możliwość ewentualnego zagrożenia, powinien natychmiast wstrzymać wszystkie trwające prace. (program uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com