fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jak przygotować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

Nieodłącznym elementem procesu nadawania uprawnień jest egzamin państwowy. (testy 2019 uprawnienia) Zanim jednak kandydat będzie mógł do niego przystąpić konieczne jest uzupełnienie niezbędnych dokumentów potwierdzających wykształcenie. Z dokumentacji musi wprost wynikać powiązanie z zakresem tematycznym danych uprawnień.

Od czego zacząć pisanie wniosku?

Aby zacząć procedurę, należy wypełnić wniosek. Jest on dostępny w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Standardowo wniosek zawiera podstawowe dane kandydata takie jak – imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon i tym podobne. Ponadto wniosek należy skierować do właściwej miejscowo Izby Okręgowej. (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane)Koniecznym będzie zaznaczenie o jakie uprawnienia kandydat wnioskuje. Może wnioskować o ograniczone lub nieograniczone. Pozostaje tutaj dowolność wyboru.

Załączniki do wniosku

Do niezbędnych załączników zaliczamy dyplom inżyniera, magistra inżyniera lub technika czy mistrza. Dodatkowo do dyplomu należy załączyć suplement albo wypis z przebiegu studiów. Podobnie jak przy staraniu się o inne uprawnienia należy zawrzeć dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej oraz formularz osobowy. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)Dokumenty powinny zawierać oświadczenie o zgodności z prawdą i o konsekwencjach w przypadku ich fałszowania. Z pewnością, żaden wniosek nie przejdzie dalej bez dowodu wpłaty za pierwsze postępowanie kwalifikacyjne.

Jakość wypełnienia wniosku

Wniosek radzimy wypełnić precyzyjnie oraz czytelnie aby oddalić prawdopodobieństwo odrzucenia go przez urzędnika. (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów) Najlepiej przed złożeniem wniosku zadzwonić do Okręgowej Izby inżynierów lub architektów celem upewnienia się czy praktyka zawodowa odbyła się wystarczająco długo i czy kierunek kształcenia odpowiada uprawnieniom.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com