fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Bezpieczeństwo pracy

Praca pod napięciem związana jest nie tylko z obowiązkami wykonywanymi na budowie czy podczas remontu przeprowadzanego przez elektryka. Przybliżamy przepisy polskiego prawa, a także obowiązujących europejskich norm, a jednocześnie z dużym przymrużeniem oka opiszemy sytuację znaną z naszych domów, czy też mieszkań.(uprawnienia budowlane)

Praca pod napięciem

Przepisy prawne

Przepisy, które są związane z pracą pod napięciem to:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;(uprawnienia budowlane program)
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących czynności przy urządzeniach energetycznych;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie BHP.

Skutki pracy pod napięciem

Zagrożeniem jest przede wszystkim to, że elektryk może popaść w rutynę, co może skutkować bardzo niebezpiecznymi sytuacjami. Jeśli instalacje bądź urządzenia ulegają uszkodzeniom, to skutki mogą być naprawdę groźne. Niebezpieczne właściwie może okazać się każde urządzenie, które jest podpięte do prądu. Niebezpieczeństwo może wystąpić również wtedy, kiedy uszkodzeniu ulegnie na przykład sieć bądź nastąpią zmiany warunków pracy. Skutki mogą być różne: od porażenia prądem, przez oparzenie skóry, tzw. olśnienie wzroku czy też zatrucie (spalinami, czy toksynami). Warto wiedzieć, że prąd przemienny jest bardziej szkodliwy niż prąd stały. Dlatego stosuje się dwukrotnie większe wartości napięć dotykowych stałych aniżeli przemiennych. Warto zaznaczyć, że podczas pracy z prądem mogą wystąpić warunki specjalne, które mogą znacznie zwiększyć zagrożenie. Napięcia bezpieczne dla warunków suchych to dla napięcia przemiennego 50 V, natomiast dla napięcia stałego to 120 V. W sytuacji zwiększonego zagrożenia dla prądu przemiennego to 25 V, z kolei napięcia stałego 60 V. Dla ekstremalnego zagrożenia postuluje się dla napięcia przemiennego 12 V, natomiast napięcia stałego 30 V. Ustawodawca rozgraniczył w tym przypadku dwie wyraźne strefy związane z pracą elektryka. Są nimi:(segregator egzamin ustny uprawnienia)

  1. praca pod napięciem;
  2. praca w pobliżu napięcia.

Określono także specjalne strefy dla ludzi pracujących pod napięciem, a także w pobliżu napięcia. Najmniejszą strefą związaną z pracą pod napięciem jest praca przy napięciu urządzeń pozostających w sieci, a także potrzebujących do 1 kV to strefa do 300 mm. Z kolei praca w pobliżu napięcia dla takiego urządzenia to odległość wynosząca od 300 do 700 mm. Najbardziej niebezpieczną strefą dla pracy pod napięciem jest praca przy urządzeniu potrzebującym 750 kV, natomiast jeśli chodzi o prace w pobliżu napięcia potrzebnego dla takiego urządzenia to odległość określona jako od 6400 do 8400 mm.(uprawnienia budowlane 2022)

Stosowane zabezpieczenia

Z pewnością każdy elektryk przed przystąpieniem do pracy powinien się upewnić, czy podczas wykonywanych prac nie przekroczy odstępów bezpośrednio określonych w normach. Jako sprzęt wspierający elektryka oraz zapewniający mu bezpieczeństwo wymienia się: specjalną odzież ochronną, rękawice, obuwie, ekrany, osłony bądź obudowy izolacyjne ograniczające odstępy w powietrzu. Sprzęt powinno się odpowiednio przechowywać oraz co jakiś czas powinien być poddawany kontrolom. Jeśli na budowie potrzebny jest sprzęt zmechanizowany obowiązują inne, specjalne przepisy. Ważne, by na miejscu prowadzonych prac wyznaczyć i oznaczyć strefę prowadzenia prac. Zaznacza się, żeby prace prowadzone w rozdzielniach osłoniętych oznaczyć dodatkowymi znakami bezpieczeństwa. Osoby kierujące pracami powinny poinformować swoich pracowników o stosowaniu sprzętu ochronnego i zachowania ostrożności na każdym etapie pracy. (uprawnienia budowlane kontakt)

Praca pod napięciem krok po kroku

Krok pierwszy: stwierdzenie potrzeby wykonywania prac pod napięciem elektrycznym. Pracodawca stwierdza potrzebę wykonywania pracy pod napięciem elektrycznym.
Krok drugi: zapewnienie odpowiednich wymagań przy pracach napięciem elektrycznym. Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa oraz higieny pracy przy wykonywaniu prac pod napięciem, w szczególności zapewnia:

1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

2) odpowiednie środki zabezpieczające,

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a) imienny podział pracy,

b) kolejność wykonywania zadań,

c) wymagania bezpieczeństwa oraz higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Pracodawca zapewnia również, aby dostęp do miejsc wykonywania prac pod napięciem miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.