fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Bezpieczeństwo pracy

Praca pod napięciem to praca z naprawdę dużym ryzykiem. Każdy drobny błąd może doprowadzić do zagrożenia życiu i zdrowiu. Oprócz obowiązków, które ma elektryk przy wykonywaniu swojej pracy pod napięciem, ma także szereg uprawnień, które są jasno określone w przepisach prawnych. Poznajmy je.(uprawnienia budowlane)

Praca pod napięciem

Przepisy prawne

Przepisy, które są związane z pracą pod napięciem to po kolei:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;(uprawnienia budowlane program)
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących czynności przy urządzeniach energetycznych;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie BHP.

Skutki pracy pod napięciem

Jak każda praca, tak i sama praca pod napięciem z biegiem czasu staje się rutyną. A jeśli staje się rutyną to możemy być prawie pewni, że bardziej niż zawsze będziemy narażeni na ryzyko wykonania małego błędu, który w tym przypadku zagraża naszemu życiu. Warto wiedzieć, że jeśli instalacje bądź urządzenia ulegają uszkodzeniom, to skutki mogą być naprawdę groźne. Niebezpieczeństwo pracy czyha na każdym kroku. Złe użytkowanie urządzenia, chwila nieuwagi, skupienie się na innej czynności – wszystko to może powodować bardzo poważne skutki. Jakie? Mamy całą gamę skutków, wśród których należy wymienić m.in.:
– porażenia prądem,
– oparzenie skóry,
– tzw. olśnienie wzroku,
– zatrucie (spalinami, czy toksynami).

Strefy ryzyka

Co warto przede wszystkim wiedzieć o prądzie? Głównie to, że prąd stały jest mniej szkodliwy niż ten naprzemienny. Oczywiście mnogość możliwości wystąpienia niebezpiecznych warunków i sytuacji podczas pracy z prądem narasta więc kilkukrotnie. Jakie są napięcia bezpieczne dla poszczególnych rodzajów prądu? Dla prądu przemiennego ta wartość wynosi 50 V, natomiast dla prądu stałego 120V. Jeżeli wystąpi sytuacja tzw. większego ryzyka, wówczas wartości te zmieniają się – dla prądu przemiennego będzie to 25 V, z kolei dla napięcia stałego 60 V. Ustawodawca rozgraniczył w tym zakresie dwie wyraźne strefy związane z pracą elektryka. Są nimi odpowiednio:(segregator egzamin ustny uprawnienia)

  1. praca pod napięciem;
  2. praca w pobliżu napięcia.

Określono również specjalne strefy dla ludzi, którzy pracują pod napięciem oraz w pobliżu napięcia. pod napięciem, a także w pobliżu napięcia. Najmniejszą strefą związaną z pracą pod napięciem jaka może wystąpić to strefa do 1 kV to strefa do 300 mm. Jeżeli natomiast mowa o pracy w pobliżu napięcia dla takiego urządzenia to odległość wynosząca od 300 do 700 mm. Za najbardziej niebezpieczną strefą dla pracy pod napięciem uważa się pracę przy urządzeniu potrzebującym aż 750 kV. (uprawnienia budowlane 2022)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com