fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych

Aby potwierdzić odbycie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych należy posiadać odpowiedni dokument. Jego wzór można znaleźć w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście potwierdzeniem praktyki może być również zaświadczenie (egzamin na uprawnienia budowlane). Otrzymuj się je wówczas, gdy praktyka zawodowa odbywała się przy projektowaniu bądź budowie obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Taki dokument wydaje właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Istotnie w zaświadczeniu należy wyszczególnić okres, kiedy odbywała się praktyka zawodowa (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Bezsprzecznie nie można pominąć wskazania terminu jej rozpoczęcia oraz zakończenia dla wybranej specjalności.

Potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych

Praktyka zawodowa w innym kraju – co należy wiedzieć?

Ważnym aspektem jest to, że osoby, które odbywały praktykę zawodową poza granicami kraju również są zobowiązane do dostarczenia odpowiednich dokumentów. Są one wydawane przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka. Oczywiście dokument musi być potwierdzony przez osobę z uprawnieniami wymaganymi w danym państwie. To pod jej kierunkiem odbywała się praktyka zawodowa (program z aktami na uprawnienia budowlane). Istotnie dokument musi zawierać takie informacje, jak wskazanie robót budowlanych oraz obiektów budowlanych, przy których projektowaniu kandydat na uprawnienia budowlane brał udział bezpośrednio lub pełnił funkcję techniczną na budowie. Należy dokładne określić charakter wykonywanych czynności, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu w zakresie dotyczącym wybranej specjalności uprawnień budowlanych. Nie można zapomnieć o podaniu innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danej inwestycji.

Jakie informacje należy jeszcze wskazać w dokumencie?

Oczywiście powyższy dokument musi zawierać także inne informacje, takie jak lokalizacja oraz dane inwestora. Dokument musi zawierać potwierdzenie terminu odbycia praktyki zawodowej (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Kluczowe jest określenie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia tej praktyki. Ważna jest również ogólna ocena wiedzy kandydata. Składają się na nią praktyka oraz teoria związana z wybraną specjalnością uprawnień budowlanych, o jakie się stara. Istotnie ocenę wystawia osoba, pod której kierownictwem była realizowana praktyka zawodowa (uprawnienia budowlane – egzamin). 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com