fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych

Proces nadania uprawnień budowlanych składa się z dwóch etapów:

  1. Postępowanie kwalifikacyjne
  2. Egzamin.

Cały proces postępowania o nadanie uprawnień budowlanych przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Dotyczy to właśnie postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminów. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza je w zespołach kwalifikacyjnych i w zespołach egzaminacyjnych. W przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzają go 3 – 5 osobowe zespoły kwalifikacyjne. Zespoły te każdorazowo wyznacza przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

"<yoastmark

Egzaminy przeprowadzane są przez 4 – 6 osobowe zespoły  egzaminacyjne, również wyznacza przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Zespoły egzaminacyjne i kwalifikacyjne mogą zażądać od osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane opracowań projektowych, które są wykonywane w ramach praktyki zawodowej. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Weryfikowanie wiedzy i umiejętności

Wiedzę i umiejętności weryfikuje się na podstawie egzaminu.

Pierwsza część jest to forma pisemna- test. Druga część to egzamin ustny, który obejmuje sprawdzenie znajomości ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzenia wydawanego na jej podstawie, postępowania administracyjnego, zagospodarowania przestrzennego dobór, ochrona środowiska, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Zasady oceniania egzaminu ustnego

W egzaminie ustnym osoba zdająca odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym zestawie pytań.

Zestawy te mogą zawierać od 4 do 10 pytań . Przygotowuje się je odrębnie dla każdego rodzaju specjalności z zakresu przepisów ujętych w wykazie. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Udzielone odpowiedzi oceniane są przez członków zespołu egzaminacyjnego w skali od 0 do 5 punktów. A zaliczyć egzamin ustny należy uzyskać minimum 2/3 możliwych do uzyskania punktów.

Co się dzieje w przypadku negatywnego wyniku?

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej podaje zdającemu termin, po upływie którego może ponownie przystąpić do egzaminu. Najczęściej następuje on po upływie trzech miesięcy od ostatniego egzaminu. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku. Terminy  ustala przewodniczący komisji. Osoby dopuszczone do egzaminu, zawiadamia się o danym terminie co najmniej 1 miesiąc przed datą egzaminu. jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com