fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jak wygląda proces postępowania kwalifikacyjnego?

Postępowanie kwalifikacyjne to jeden z obowiązkowych etapów na drodze do zdobycia uprawnień budowlanych. Ma ono na celu ocenę stanu wiedzy i doświadczenia przyszłego pracownika branży budowlanej. Ocenie tej podlega zarówno przebieg zdobycia wykształcenia wyższego, jak i czas odbycia praktyki zawodowej. Aby komisja kwalifikacyjna mogła uzyskać niezbędne do tego procesu informację, należy przedłożyć przed nią odpowiednią dokumentację. Będą to między innymi: oświadczenie o odbyciu praktyk budowlanych, zestawienie zbiorcze z praktyk budowlanych a także dyplom ukończenia studiów lub zdobycia tytułu zawodowego. (uprawnienia budowlane 2020 )

Egzamin na uprawnienia budowlane

Kiedy komisja kwalifikacyjna wyda pozytywną opinię na temat przebiegu dotychczasowej nauki, można przystąpić do egzaminów na uprawnienia budowlane. Składa się on z dwóch części: egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego. Egzamin ustny bazuje w głównej mierze na wiedzy zdobytej przez lata edukacji. Dotyczyć będzie między innymi pojęć związanymi z Prawem Budowlanym, jego przepisami oraz regulacjami.

Jeśli chodzi o ustną część egzaminu na uprawnienia budowlane, zostanie ona przeprowadzona przez powołaną w tym celu specjalną komisję. Podczas trwania egzaminu ustnego w stronę kandydata zostanie skierowanych 5 pytań. W większej części będą one dotyczyć odbytych przez niego praktyk budowlanych. ( program z aktami na uprawnienia budowlane )

Czym zajmuje się Krajowa Komisja Kwalifikacyjna?

Prawa i obowiązki okręgowych komisji kwalifikacyjnej nie ograniczają się jedynie do wydawania pozytywnych orzeczeń dotyczących zdobycia uprawnień budowlanych. Jej bardzo ważnym obowiązkiem jest również zgłoszenie wszystkich nieprawidłowości wykrytych podczas analizy przebiegu wykształcenia i praktyk budowlanych osoby ubiegającej się o uprawnienia. Okręgowa komisja kwalifikacyjna ma za zadanie zgłosić jakiekolwiek wątpliwości do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Ten organ natomiast zajmuje się prowadzeniem postępowań odwoławczych, a także wydawaniem decyzji odnośnie uprawnień budowlanych w drugiej instancji. ( materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych )

W kompetencjach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej leży prowadzenie postępowań odwoławczych oraz wydawanie decyzji związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych w drugiej instancji. ( egzamin na uprawnienia budowlane )


Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com