fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

1.Podział gruntów w zależności od ich genezy.

– Grunt naturalny – którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych

 • Grunt antropogeniczny – nasypowy, utworzony z produktów gospodarczej działalności człowieka
 • Grunt rodzimy – powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych
 • Grunt nasypowy – naturalny lub antropogeniczny który powstał w wyniku działalności człowieka
 • Grunt skalisty – gr. rodzimy zbudowany ze skały
 • Grunt mineralny – gr. rodzimy w którym OM nie przekracza 2%
 • Grunt organiczny – gr. rodzimy w którym OM powyżej 2%

 

2.Scharakteryzować frakcje gruntu i przedstawić ich podział, trójkąt Fereta.

 • Kamienie i żwir – w niewielkim stopniu zmienione okruchy skalne o składzie podobnym do skał z których powstały
 • Piasek ,pył, ił pyłowy – skł. z kwarcu i krzemionki, chemicznie mało aktywne
 • Ił koloidalny – skł. głównie z zespołu wtórnych glinokrzemianów tzn. minerałów ilastych (kaolinit,illit, smektyt)

Podział na frakcje:

 • Kamienista d>40mm
 • Żwirowa 2-40mm
 • Piaskowa 0,05-2mm
 • Pylasta         0,002-0,05mm
 • Ilasta < 0,002mm

3.Minerały ilaste, ich budowa i właściwości. Powierzchnia właściwa. Podwójna warstwa dyfuzyjna.

 1. ilaste powst. w wyniku wietrzenia gł. chemicznego krzemianów pierwotnych(warstwowych i przestrzennych). W skład bud. przestrzennej krzemianów wtórnych wchodzą: tetraedry i oktaedry tworzące pakiety oddzielone przestrzenią międzypakietową .
 • 1:1- 1 warstwa oktaedru i 1 warstwa tetraedru (przest. między pakietami mała dlatego pow. właściwa b. mała)
 • 2:1 – 2 warstwy tetraedru i 1 warstwa oktaedru (pow. właściwa i pojemność sorpcyjna b.duża)

Właściwości: rozdrobnienie<0,002mm ; ładunki elektr. przew. ujemne ; poj. sorbcyjna kationów 5-100 cmol(+)/kg ; chłonność wody(pęcznienie) przy suszeniu kurczenie się ; duża lepkość i plastyczność ; duża pow. właściwa  50-80 m2/g

Powierzchnia właściwa  – suma pow. wewnętrznych i zewnętrznych, im drobniejsze cząstki tym większa pow. właściwa i większa aktywność fizyczno-chemiczna (pęcznienie gruntu i uplastycz.)

Podwójna warstwa dyfuzyjna – ziarno gruntu silnie przyciąga molekuły wodne siła ta zwiększa się wraz z odległością i w pobliżu ziarna jest tak dużą, że woda ma wł. ciała stałego, tę strefę nazwano warstwą podwójną. Woda ma tu gęstość 1.7 g/cm3

 

4.Podział gruntów skalistych, kamienistych, gruboziarnistych i drobnoziarnistych – niespoistych

Grunty skaliste miękkie Rc  0.2-5 Mpa, twarde Rc>5

grunty skaliste wzg. na spękanie lity skalisty, mało spękany, średnio spękany, bardzo spękany

grunty kamieniste >50% fk – wietrzelina fi<2%, wietrzelina gliniasta fi>2%, rumosz fi<2%,

rumosz gliniasty fi>2%, otoczaki

grunty gruboziarniste niespoiste <50% fk – żwir fi<2%, żwir gliniasty fi>2%, pospółka fi <2%,

pospółka gliniasta fi>2%

grunty drobnoziarniste niespoiste fk+fż<10%, fi<2% – piasek gruby>50% cz >0.5mm,

piasek śr. >50% cz>0.25mm, piasek drobny >50% cz<0.25mm, piasek pylasty fp 68-90% fP 10-30

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com