fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podłużny układ konstrukcji stropu żebrowego

Przekroje słupów zwiększają swoją wartość proporcjonalnie do ich rozstawu, gdy pomiędzy danymi słupami nośnymi szkieletu jest umieszczone parę jednostek okiennych. Dla takiego zjawiska korzystniejsze jest stosowanie stropów żebrowych niż stropów płytowych. Ten rodzaj stropów możemy wykorzystywać w dwojaki sposób. Przy podłużnym układzie oraz większych rozpiętościach żeber mogą wystąpić trudności. Dotyczą one opierania stropów na podciągach nad okiennych. Jest to spowodowane małą wysokością podciągu, która wynika z małej wysokości obecnych mieszkań, ale z dużą wysokością okien.[segregator uprawnienia budowlane]

Podłużny układ
Podłużny układ

Poprzeczny układ konstrukcji stropu żebrowego

Są sposoby unikania tych trudności. W tym celu stosuje się układ poprzeczny. Stropy opiera się w nim na podciągach łączących słupy w kierunku prostopadłym do osi podłużnej budynku. Skrajne żebro w tym przypadku stanowi nadproże nad otworami okiennymi w ścianie zewnętrznej i mieści się w grubości stropu. Jest to spełnione jedynie, gdy rozpiętość żeber nie przekracza około 2/a głębokości traktu.[uprawnienia budowlane testy] Gdy za dużo powiększymy rozpiętość to strop wymaga powiększenia wysokości względem szerokości lub dużego zagęszczenia zbrojenia w skrajnej belce nadokiennej. Obydwa te rozwiązania posiadają wady. Pierwsze z nich zmniejsza światło okien, a drugie sprawia problemy przy betonowaniu. Ewentualnie można wykorzystać trzecie rozwiązanie. Polega ono na zwiększeniu wysokości belki w kierunku przeciwnym.[akty uprawnienia budowlane]

Wybór typu konstrukcji szkieletu

Typ konstrukcji szkieletu jest bardzo ważnym elementem konstrukcji. Jego wybór uzależniony jest od funkcji pomieszczeń położonych na piętrach. Zazwyczaj piętro parterowe ma inne przeznaczenie od reszty pięter. Z tego powodu zazwyczaj zmieniana jest konstrukcja struktury szkieletu. Jeśli chcemy przejść z małego rozstawu słupów do dużego uzyskuje się przez umieszczenie podciągów zwykłych lub częściowo jako elementy podokienne 1 piętra.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Sposoby kształtowania skrajnych rzędów słupów szkieletu

Skrajne rzęsy słupów szkielety możemy kształtować na 3 różne sposoby. Pierwszym z nich jest tworzenie skrajnych słupów w licu ściany szczytowej. Powoduje to, że obciążenia na nie działające mają najmniejszą wartość. Drugi sposób to gdy jednostronny wspornik dźwiga podwieszoną ścianę szczytową pięter. Ostatni z nich wykorzystuje dwustronny wspornik. Daje on równomierne obciążenia na wszystkich słupach szkieletu. Jeśli chodzi o wypełnienie szkieletu robi się je z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych lub betonowych, z bloczków stworzonych z lekkiego betonu i z prefabrykowanych płyt betonowych. Płyty te stanowią jednocześnie usztywnienie konstrukcji w przestrzeni.[uprawnienia budowlane]

Budynki zbudowane z prefabrykowanych elementów przestrzennych

Budynki, które są konstruowane z elementów przestrzennych prefabrykowanych są coraz bardziej popularne. Elementy przestrzenne są to elementy, które mają 1 lub 2 izby, klatkę schodową i kuchnię. Ich budowa opiera się o założeniu, że elementy są bardziej scalone i produkowane są w jak największym stopniu w zakładach produkcyjnych. Wyróżniamy różne rodzaje elementów przestrzennych. Są nimi elementy nośne, nienośne (czyli takie, które są podwieszane do szkieletu konstrukcji) i elementy szkieletowo-płytowe. Jest to podział ze względu konstrukcji tych elementów. Innym podziałem jest ten ze względu na sposób wykonania elementów. Dzieli on je na monolityczne i składane z elementów płytowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com