fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istotnie, chcąc ubiegać się o uprawnienia budowlane konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia. W celu przystąpienia do egzaminu należy je odpowiednio udokumentować (egzamin na uprawnienia architektoniczne). I tak kandydat zobowiązany jest do złożenia dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu. Poza tym można przedłożyć dokument, który potwierdza posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza. Dopuszcza się również złożenie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub zaświadczenia o przebiegu studiów.

Wykształcenie na uprawnienia budowlane

Umowa uczelni z Izbą Samorządu Zawodowego

Ważnym aspektem jest to, że czasem uczelnia zawiera z izbą ww. umowę na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W takiej sytuacji dostarcza się zaświadczenie z uczelni potwierdzające, iż studia prowadzono w oparciu o taką umowę (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne).

Studia odpowiednie lub pokrewne

Kolejną bardzo ważną kwestią jest rozstrzygnięcie czy kandydat na uprawnienia posiada studia odpowiednie czy też pokrewne dla danej specjalności. Istotnie, określa to Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rozstrzygnięcie opiera się na zweryfikowaniu zgodności nazwy kierunku studiów, które skończył kandydat z zakresem kierunku studiów (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Drugim sposobem rozstrzygnięcia rzeczonego zagadnienia jest zweryfikowanie zaświadczenia o przebiegu studiów lub suplementu do dyplomu. Tutaj sprawdza się czy co najmniej jedna trzecia programu studiów, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym lub przynajmniej jedna trzecia godzin zajęć obejmowała zajęcia kształtujące wiedzę oraz umiejętności wymagane w danym zakresie kierunku studiów.

Kiedy stwierdza się posiadanie odpowiedniej wiedzy?

Otóż stwierdzenia posiadanej wiedzy dokonuje się wówczas, kiedy nazwa specjalności lub zakres kształcenia zostały określone w ramach kierunku studiów. Musi on odpowiadać zakresowi wiedzy i umiejętności niezbędnej dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Zgodność można też stwierdzić, jeżeli informacje znajdujące się w zaświadczeniu lub suplemencie potwierdzają, że program obejmował zajęcia w odpowiednim zakresie. Należy pamiętać, że w przypadku wykształcenia, które kandydat uzyskał za granicą stosowane są inne przepisy weryfikacji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com