fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W związku z tym, iż przepisy obowiązujące w Polsce określają, kto może pełnić ww. funkcje – warto się z nimi zapoznać. Otóż do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie mają prawo tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane. Jest to jednoznaczne z posiadaniem odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych jest dokumentem, który potwierdza możliwość pełnienia ww. funkcji (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Jest ona wydawana przez organ samorządu zawodowego właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania kandydata. D

Egzamin jako warunek ubiegania się o pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Istotnie, aby móc cieszyć się posiadaniem tego dokumentu najpierw należy zdać egzamin (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). W trakcie egzaminu sprawdzana jest teoretyczna oraz praktyczna znajomość prawa budowlanego, przepisów technicznych i BHP oraz kodeksu administracyjnego. Oczywiście podczas egzaminu komisja weryfikuje, czy kandydat nadaje się do wykonywania zawodu zaufania publicznego. Ocenia się również, czy jego praktyka pozwala na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Odpowiedzialność zawodowa

Bezsprzecznie każdy, kto pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie musi mieć świadomość, iż podlega odpowiedzialności zawodowej. Jest to związane z pełnieniem funkcji, które mają duży wpływ na życie i zdrowie każdego uczestnika procesu budowlanego. Co więcej w grę wchodzi życie osób, które w przyszłości będą użytkować dane obiekty (uprawnienia budowlane – egzamin). Dlatego też zawody wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane są zawodami zaufania publicznego. Istotnie, każdy obiekt z którego korzystają ludzie powinien być dla nich w pełni bezpieczny.

Samodzielne funkcje techniczne – zawody

Godnym uwagi jest fakt, że osoby pełniące ww. funkcje mają możliwość podjęcia różnych zawodów. Mogą na przykład zdecydować się na pracę projektanta, kierownika budowy lub robót budowlanych. To jednak nie wszystko (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). W wachlarzu możliwości są również inne zadania, takie jak nadzór autorski, kontrola techniczna w zakresie utrzymania obiektów, nadzór inwestorski. Oczywiście osoby posiadające ww. funkcje mogą także sprawdzać dokumentację architektoniczno-budowlaną.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com