fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Składając ww. oświadczenie trzeba pamiętać, aby dołączyć do niego załączniki, które są określone w przepisach (program na uprawnienia budowlane). Takim załącznikiem jest zestawienie zbiorcze zrealizowanej praktyki zawodowej. Poza tym dołącza się tutaj oświadczenie, iż osoba, która sprawowała nad nami opiekę posiada uprawnienia budowlane oraz jest wpisana listę właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego.

Oświadczenie potwierdzające praktykę zawodową

Częste braki w dokumentacji

Niestety często zdarza się, że składając dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej nie umieszczamy w nim wszystkich informacji. Istotnie, w zestawieniu zbiorczym nierzadko napotyka się na brak informacji o technologii i konstrukcji obiektu oraz na brak adresu inwestycji. Jak również na niedbale wykonany opis budowy lub projektu czy też brak numeru decyzji o pozwoleniu na budowę (program egzamin uprawnienia 2019). Poza tym często kandydat zapomina o wskazaniu charakterystycznych parametrów użytkowych lub technicznych obiektu, istotnych dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych. Dodatkowo zauważa się częsty brak informacji o projektancie lub kierowniku budowy.

Wątpliwości Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych

Godnym uwagi jest fakt, że mimo złożenia oświadczenia oraz załączników ww. komisja często ma wątpliwości w zakresie zawartych w nim informacji. Istotnie, dotyczy to przede wszystkim czasu trwania praktyki zawodowej (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Oczywiście trudno jest zweryfikować czy zawarte w zestawieniu zbiorczym informacje są prawdą. Jednak szczególny niepokój budzi to, iż wskazany czas nie przystoi do rodzaju wykonywanych prac. Poza tym zdarza się, że w zestawieniu nie ma szczegółowych informacji o wykonywanych przez praktykanta czynnościach.

Kompletne dokumenty, to podstawa

Istotnie, zdarza się, że ktoś realizował praktykę zawodowa w kilku firmach (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Nie ma w tym nic złego, jednak trzeba pamiętać, że aby dokumenty były ważne trzeba zająć się ich dokładnym skompletowaniem. Niestety zdarza się, że wśród złożonych dokumentów panuje chaos, brak jest załączników lub podpisu osoby kierującej praktyką. W związku z tym powinniśmy sumiennie podejść do tej kwestii, ponieważ od złożenia kompletnego oświadczenia zależy czy uda nam się podejść do egzaminu państwowego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com