fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Dokument potwierdzający ukończenie praktyk zawodowych

Obecnie dokumentem, który ma za zadania potwierdzić odbycie zawodowych praktyk zawodowych jest oświadczenie. Jest to duże ułatwienie, jeśli chodzi o dokumentację potrzebną do egzaminu na uprawnienia budowlane. Oświadczenie takie zawiera informację o danych osobowych praktykanta, czasie praktyk, a także o tym, kto nadzorował ich przebieg. (nauka do uprawnień budowlanych)

Wzór oświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych znaleźć można w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Szczegóły oświadczenia o ukończeniu praktyk budowlanych

Oświadczenie jest dokumentem, który może wypełnić jedynie osoba do tego uprawniona. Najczęściej jest to opiekun praktyk, czyli na przykład kierownik budowy czy projektant. Opiekun praktyk budowlanych musi być jednocześnie członkiem samorządu zawodowego w stopniu aktywnym. Aby komisja kwalifikacyjna nie miała wątpliwości co do uprawnień budowlanych opiekuna praktyk, do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie, które potwierdzi kwalifikacje zawodowe opiekuna. (testy 2020 uprawnienia)

Do oświadczenia należy dołączyć także zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej.

Rola formalna opiekuna praktyk

Opiekun praktyk, oprócz nadzoru przebiegu praktyk budowlanych, ma również liczne zadania związane z dokumentacją jej przebiegu. Jednym z taki zadań jest stworzenie dokumentu o nazwie zbiorcze zestawienie praktyki. W taki zestawieniu należy między innymi umieścić informację o czasie trwania praktyk, ich przebiegu, a także o pełnionych przez praktykanta samodzielnych funkcji technicznych. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Specjalność i zakres uprawnień budowlanych

Jeżeli chodzi o specjalność i zakres uprawnień budowlanych, należy pamiętać, że w przypadku opiekuna i praktykanta są to zupełnie odrębne kwestie. Dokumenty prawiące o szczegółach specjalności i zakresu uprawnień budowlanych muszą być wypełnione oddzielnie dla opiekuna praktyk budowlanych i oddzielnie dla osoby odbywające te praktyki.

Do określenia specjalności uprawnień budowlanych kandydata obliguje ustawa, którą znaleźć można w Prawie budowlanym.

Jeśli natomiast chodzi o opiekuna, specjalność musi byś tożsama z decyzją, którą posiada osoba uprawniona do prowadzenia praktyk budowlanych. Ważną kwestią jest również określenie, jaki rodzaj uprawnień posiada opiekun praktyk. Trzeba zaznaczyć, czy są to uprawnienia do projektowania czy do kierowania robotami budowlanymi. W sytuacji, kiedy opiekun posiada oba uprawnienia, również należy to zaznaczyć. (uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.