fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Osprzęt baterii

W skład wyposażenia baterii wchodzą następujące osprzęty:
– uszczelniający,

– grzewczy,

– odbieralniczy,

– naprawczy.

Do osprzętu uszczelniającego należą drzwi piecowe, pokrywy otworów zasypowych i pokrywy wziernikowe w sklepieniu oraz w czołach regeneratorów. Osprzęt grzewczy składa się z przewodów opałowych, armatury grzewczej i przestawczej. Osprzęt odbieralniczy to rury odciągowe z wyposażeniem do zraszania surowego gazu wodą amoniakalną, a także odbieralniki i urządzenia do bezdymnego obsadzania. Osprzętem naprawczym są zmechanizowane stanowiska do remontu drzwi i stanowiska wymiany drąga wypychowego (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

bateria koksownicza

Pomosty piecowe

Dzielą się one na następujące rodzaje:

– boczne, które biegną wzdłuż baterii po stronie maszynowej i koksowej,

– pośrednie,

– czołowe.

Głównym zadaniem pomostów bocznych jest umożliwienie pracy obsłudze bloku piecowego na poziomie toków komór oraz pracy wozu przelotowego. W pomostach pośrednich i czołowych znajdują się różne pomieszczenia. Z reguły są one przystosowane do urządzeń piecowni. Można tam też znaleźć stanowiska remontowe, takie jak np. stanowisko do wymiany płyt obsadowych wsadnicy, stanowisko remontu drąga wypychowego, remontu drzwi, pomieszczenie przestawne, przesuwnicy wozu przelotowego (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

System ubijany i zasypowy

Ze względu na różne technologie przygotowania wsadu do koksowania wyróżnia się dwa systemy. Mowa tu o systemie ubijanym i zasypowym.

System ubijany charakteryzuje się tym, że węgiel wsadowy jest formowany w tzw. nabój węglowy poprzez ubijanie w skrzyni maszyny wsadowej. Po ufromowaniu taką bryłę wprowadza się do komory koksowej od strony maszynowej. W momencie zakończenia procesu koksowania, wypycha się ją na stroną koksową do wozu gaśniczego. Wszystko to wykonuje maszyna wsadowa, inaczej zwana wsadnicą (uprawnienia architektoniczne 2021).

System zasypowy z kolei charakteryzuje się tym, że węgiel wsadowy jest zabierany z wieży węglowej do wozu zasypowego. Następnie wprowadza się go bezpośrednio do komór koksowych. Robi się to poprzez otwory znajdujące się w stropie bloku ceramicznego. Po zakończeniu procesu odgazowania bryła wypychana jest z komory przy pomocy tzw. wypycharki. (testy na egzamin pisemny)

Porównując oba te systemy, to system zasypowy jest prostszy i tańszy w użyciu. Jednak, żeby móc go zastosować, potrzebny jest lepszej jakości węgiel. W Polsce przeważa system ubijany, aczkolwiek na skutek pozyskiwania w Rybnickim Okręgu Węglowym lepszego gatunkowo węgla może się to w przyszłości zmienić na rzecz systemu zasypowego.

Rodzaje baterii koksowniczych

Można wyróżnić dwa rodzaje baterii koksowniczych ze względu na na sposób doprowadzenia gazu grzewczego do komór koksowych. Mowa tu o bateriach z dolnym i bocznym ogrzewaniem (program z aktami na uprawnienia budowlane). (segregator na uprawnienia budowlane)

Baterie z dolnym ogrzewaniem charakteryzują się uzyskiwaniem dokładniejszego i bardziej równomiernego rozdziału gazów na kanały bloku ceramicznego. W związku z tym otrzymany koks jest wyższej jakości. W nowych bateriach używa się przede wszystkim tego typu ogrzewania. Jednak uda się również znaleźć stare koksownie, w których funkcjonują baterie z bocznym ogrzewaniem.

Największa różnica występuje w konstrukcji pod względem bydowlanym i jest to żelbetowa podbudowa, na której znajduje się blok ceramiczny pieców koksowniczych. Blok w obu przypadkach jest zbudowany w podobny sposób. Jest to główne obciążenie podbudowy baterii. Jego konstrukcja wpływa na pracę statyczną.

Konstrukcja takiego bloku jest omówiona na przykładzie baterii koksowniczej z dolnym ogrzewaniem typu PTU-57A, którą opracował BP „Koksoprojekt” w Zabrzu w okresie powojennym.

Jeden blok ma szerokość 13,53 m. Jego wysokość to 8,55 m. Z kolei długość jest zależna od liczby komór. Jej długość to wielokrotność szerokości, czyli 1,1m.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com