fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Żeby wyeliminować z technologii budowy nawierzchni betonowej proces układania prowadnic, można zastępować je opaskami betonowymi (program uprawnienia budowlane). Po opaskach maszyny poruszają się w podobny sposób jak na torach jezdnych.

Opaski jako prowadnice i boczne deskowanie płyty betonowej należy układać 3-4 tygodnie przed tym, zanim nastąpi początek wykonania właściwej nawierzchni. Dzięki szczelinie stykowej opaski łączą się z nawierzchnią. Szczeliną jest pionowa ściana opaski bądź nawierzchni, którą powleka się bitumem bądź emulsją. 

opaski betonowe
SAMSUNG

Układanie prowadnic

Jak już wiadomo – prowadnice najczęściej układa się na ławach betonowych. Zdarza się, że można je ułożyć w sposób bezpośredni na podłożu gruntowym. Musi wystąpić jednak uzasadniony przypadek, jak np. wykonywanie krótkich odcinków nawierzchni bez pełnej mechanizacji wykonawstwa. Wówczas podłoże, które znajduje się pod prowadnicami powinno być równomiernie i maksymalnie zagęszczone. Z kolei te prowadnice, które wykorzystuje się do wyrównania nieregularności, powinny być mocno podbite za pomocą tłucznia.

Prowadnice powinny być układane w sposób wyjątkowo staranny. Powinni to wykonywać wykwalifikowani pracownicy. Dzięki temu można uzyskać pełną i ciągłą linię ich powierzchni tocznej, która w sposób ścisły jest dostosowana do linii projektowanej niwelety nawierzchni. O regularności profilu podłużnego nawierzchni w dużym stopniu decyduje dokładność ułożenia, a także stateczność prowadnic.

Zanim budowa nawierzchni się rozpocznie, ważne jest to, żeby prowadnice próbnie obciążyć najcięższą maszyną (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Po jej przejściu konieczne jest sprawdzenie niwelety toru. W sytuacji, kiedy odchylenia wysokości od pierwotnego położenia są większe niż 3 mm, to niezbędne jest poprawienie położenia prowadnic.

Prowadnice można ściągnąć:

– najwcześniej po upływie 18 godzin od czasu zabetonowania nawierzchni, jeżeli temperatura otoczenia nie jest niższa niż +10°C,

– po upływie 26 godzin w sytuacji, kiedy temperatura jest niższa niż +10°C. 

Z tego też wypływa wniosek, który mówi o tym, że na budowie powinny znajdować się prowadnice, których długość wynosi trzy długości dziennej działki roboczej:

– jeden komplet – częściowo znajduje się pod daszkami ochronnymi, a częściowo zdejmuje się go,

– drugi komplet – jest gotowy do ruchu maszyn,

– trzeci komplet – jest rozwożony i montowany.

W ostatnich latach najpopularniejszymi wykańczarkami są wykańczarki specjalne, które nie mają prowadnic. Spowodowane to jest przede wszystkim dużą pracochłonnością robót, które wiążą się z układaniem prowadnic (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Przygotowanie masy betonowej

Podczas budowy nawierzchni betonowej najczęściej wykorzystuje się trzy rodzaje mas betonowych. Są to przede wszystkim masy betonowe, które stosuje się do:

– robót pomocniczych, czyli do wyrównania warstwy nośnej, poszerzenia istniejącej nawierzchni oraz na ławy betonowe pod prowadnice i krawężniki,

– warstwy dolnej nawierzchni,

– warstwy górnej nawierzchni lub do nawierzchni jednowarstwowej.

Główną zasadą powinno być to, żeby masę betonową sporządzać mechanicznie w betoniarkach. W wyjątkowych sytuacjach masę betonową można sporządzać ręcznie. Powinno to mieć miejsce wyłącznie wtedy, kiedy dochodzi do drobnych napraw nawierzchni.

Biorąc pod uwagę miejsce sporządzania masy betonowej wyróżnia się dwa sposoby:

– w wytwórniach masy betonowej,

– bezpośrednio w miejscu wbudowania w betoniarkach torowych lub na gąsienicowym podwoziu.

Transportując masę betonową na większą odległość w samochodach bardzo ważne są specjalne dodatki. Ich funkcją jest przede wszystkim zmniejszenie ilości dawkowanej wody. Jednocześnie należy zachować taką samą urabialność. Dodatkowo te dodatki w sposób pośredni podwyższają odporność masy betonowej na segregację składników.

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com