fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odwodnienie wykopów

W projekcie każdego wykopu fundamentowego muszą być uwzględnione warunki gruntowo-wodne, a w szczególności wysokość poziomu wód gruntowych względem dna wykopu. Odwodnienia wykopów mogą być: powierzchniowe, wgłębne i mieszane. Ta ostatnia metoda polega na zastosowaniu w tym samym wykopie obu wcześniej wymienionych sposobów odwodnienia.

odwodnienie wykopów

Źródło: dr hab. inż. Lech Lichołai Budownictwo ogólne, elementy budynków, podstawy projektowania, str. 484

Odwodnienie wykopów – powierzchniowe

W miejscu wykonywania wykopu należy zabezpieczyć strefę robót przed skutkami napływu wód opadowych, które mogą spływać po powierzchni terenu. Woda zbierająca się na dnie wykopu pogarsza właściwości mechaniczne gruntów, a płynąca po skarpach może je rozmywać i powodować miejscowe spływy lub osuwiska.

Wodę opadową płynącą po terenie w kierunku wykopu można przechwycić, stosując drenaż opaskowy w postaci rowów wypełnionym materiałem kamienistym lub gruboziarnistym, prowadzonych ze spadkiem poza rejon budowy. Wodę, która dostała się do wykopu, spompowuje się bezpośrednio z wykop przez ujęcie jej w obniżonym miejscowo fragmencie dna lub stosuje się system drenaży lub rowków, które sprowadzają je do studni zbiorczych.

 

Odwodnienie wykopów – wgłębne

Odwodnienie wgłębne polega na zainstalowaniu w podłożu w rejonie projektowanego wykopu odpowiednich ujęć wody, tj. rur zaopatrzonych w filtry. Pompowanie z nich wody spowoduje obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub zmniejszenie ciśnienia wody do stanu zapewniającego wykonanie wykopu do przewidywanej głębokości, bez zagrożeń ze strony wody gruntowej.

Podejmując decyzję odnośnie odwodnienia należy pamiętać, że zakłócenie równowagi środowiska wodno-gruntowego może wywołać skutki szkodliwe zarówno dla budowli (dodatkowe osiadania), jak i samego środowiska (degradacja warunków wzrostu roślin, brak wody w ujęciach gospodarczych).

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com