fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odpowiednie wykształcenie do zdobycia uprawnień budowlanych

W celu zdobycia odpowiednich uprawnień budowlanych należy uzyskać właściwe wykształcenie. Najlepiej by było to ukończenie wyższej uczelni lub uzyskanie tytułu zawodowego technika lub mistrza. Ewentualnym rozwiązaniem jest też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Dodatkowo należy udokumentować praktykę zawodową, potwierdzoną przez osobę wpisaną na listę członków izby posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

wykształcenie do zdobycia uprawnień budowlanych
wykształcenie do zdobycia uprawnień budowlanych

Wykształcenie odpowiednie oraz wykształcenie pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych

Specjalność architektoniczna

W przypadku specjalności architektonicznej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń są efektem ukończenia studiów wyższego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka. Jest to wykształcenie odpowiednie.

Uprawnienia w ograniczonym zakresie są efektem ukończenia wyższych studiów na kierunku architektura i urbanistyka lub też ukończenia studiów na kierunku budownictwo. (pytania na egzamin ustny do uprawnień

Specjalność inżynieryjna mostowa

Specjalności inżynieryjna mostowa bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie wymaga ukończenia studiów wyższych na kierunku budownictwo.

Specjalność inżynieryjno hydrotechniczna

W przypadku tej specjalności uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie wymagają ukończenia studiów wyższych na kierunkach:

  • budownictwo hydrotechniczne,
  • melioracja,
  • inżynieria gospodarki wodnej,
  • budownictwo,
  • inżynieria środowiska  która umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej.

(uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa

Specjalność ta pozwala na uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, wymagane jest ukończenie studiów wyższych na kierunku budownictwo, inżynieria wojskowa lub górnictwo lub geologia, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż. (pytania na egzamin ustny do uprawnień

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.

Aby uzyskać te uprawnienia bez ograniczeń należy ukończyć studia wyższe na kierunku inżynieria środowiska, wiertnictwo nafty i gazu, inżynieria naftowa lub gazownicza energetyka.

 

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com