fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Starając się uzyskać  uprawnienia budowlane, bierze się pod uwagę wykształcenie na podstawie studiów wyższych, które są wymagane na dane stanowisko lub studia pokrewne.

Są to kierunki uniwersalne niezwiązane bezpośrednio z konkretną specjalnością uprawnień budowlanych. Niestety zdarza się sporo rozbieżności między nazwą kierunków i informacjami umieszczonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a ukończonym kierunkiem studiów. Przy jakichkolwiek wątpliwościach komisja kwalifikacyjna może żądać dołączenia do dokumentów wpisu z przebiegu studiów lub suplementu do dyplomu. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Na podstawie tych wszystkich dokumentów oceniane jest, czy dana osoba może starać się o dane uprawnienia.

Określenie specjalności uprawnień i kierunki pokrewne

Kierunki instalacyjne- a w tym zakresie kierunki pokrewne: elektryczne kierunki w zakresie budownictwa instalacyjnego, elektronika, energetyka, transport szynowy, automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja.

Kierunku instalacje , a pokrewne to sanitarne kierunki w zakresie budownictwa, w przypadku inżynierii kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, pokrewne kierunki to elektroenergetyka, automatyka i robotyka. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Studia instalacyjne, telekomunikacyjne, a kierunki pokrewne  to informatyka, inżynieria elektryczna, elektrotechnika, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników.

Aby zwiększyć dostępność uprawnień budowlanych wprowadzono podział kierunków studiów na odpowiadające oraz pokrewne kierunki. Odpowiadające to kierunki dobrane bezpośrednio  do danej specjalności. Zakres nauczania w takich studiach w większym stopniu odpowiada specjalnością w jakiej staramy się o uprawnienia budowlane, natomiast kierunek pokrewny to kierunek elastyczny dla danej specjalności uprawnień. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Jeżeli planujemy swoją drogę zawodową w kierunku budownictwa, warto sprawdzić wybrane przez nas studia. Ukończony kierunek pozwala na przystąpienie do egzaminu w danej specjalności, niewątpliwie dużą swobodę w wyborze specjalności uprawnień budowlanych dają ukończone studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo.Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com