fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych podaje listę, na której znajdziemy odpowiednie i pokrewne kierunki studiów dla każdej ze specjalizacji uprawnień.  Możliwości do wyboru jest naprawdę wiele, dlatego warto przyjrzeć się różnym opcjom i wybrać tą najbardziej dla nas właściwą. (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana a kierunki studiów

Chcąc zdobyć uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń powinniśmy studiować architekturę albo architekturę i urbanistykę. Gdy uznamy, że wystarczą nam uprawnienia ograniczone, do tych dwóch kierunków dołącza kierunek pokrewny – budownictwo. Jeśli interesuje nas natomiast specjalność konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie, kierunki studiów dla nas to budownictwo, architektura oraz architektura i urbanistyka. Rozporządzenie wymienia także inżynierię środowiska, inżynierię i gospodarkę wodną, budownictwo hydrotechniczne i meliorację. Ubiegając się o nieograniczone uprawnienia w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej możemy studiować wyłącznie budownictwo. (uprawnienia architektoniczne)

Specjalność inżynieryjna kolejowa i mostowa

Kierunki studiów odpowiednie dla nieograniczonej specjalizacji inżynieryjnej kolejowej i inżynieryjnej mostowej to kierunki związane z budownictwem. Dodatkowo, dla specjalności kolejowej odnoszącej się do kolejowych obiektów budowlanych, kierunkami odpowiednimi na nieograniczone uprawnienia jest budownictwo oraz transport. Wybierając specjalizację kolejową dotyczącą sterowania ruchem kolejowym mamy nieco większy wybór. Ubiegając się o nieograniczone uprawnienia odpowiednim kierunkiem będzie transport lub elektrotechnika. Do kierunków pokrewnych zalicza się automatykę i robotykę a także elektroenergetykę. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Specjalność hydrotechniczna i wyburzeniowa a kierunki studiów

Chcąc realizować się w specjalności hydrotechnicznej, powinny nas interesować takie kierunki studiów jak inżynieria i gospodarka wodna, melioracja, budownictwo czy budownictwo hydrotechniczne. Odpowiednim kierunkiem jest także inżynieria środowiska, lecz tylko wtedy, gdy studia zapewniają zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub sanitarnej. Dla specjalności wyburzeniowej odpowiednie kierunki to budownictwo i górnictwo. Może to być także geologia, jeśli studia umożliwią na zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do eksploatacji złóż. O tą specjalność możemy się także starać po inżynierii wojskowej. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.