fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odbudowa melioracyjnych urządzeń

Wraz z odbudowywaniem melioracyjnych urządzeń powinny unowocześniać się systemy melioracyjne. Na przestrzeni ostatnich lat obok panujących susz, coraz częściej doświadczamy ekstremalnych pogodowych zjawisk. Są to krótkie, ale bardzo intensywne opady atmosferyczne, które w ciągu doby osiągają nawet kilkadziesiąt milimetrów. Obok susz są one także dużym zagrożeniem dla rolnictwa i plonów. Wymaga to podejmowania szybkich adaptacyjnych działań, mających na celu wykorzystać istniejącą wodnomelioracyjną infrastrukturę, zachowując też ważne wymogi związane z ochroną przyrody. (uprawnienia budowlane program) 

Odbudowa melioracyjnych urządzeń
Odbudowa melioracyjnych urządzeń

Melioracyjne urządzenia na terenie Polski

W Polsce melioracyjne urządzenia są znacznym narodowym majątkiem, jednak ich techniczny stan nie jest poprawny. Często nie zapewniają one zakładanej skuteczności związanej z funkcjonowaniem oraz uzyskiwaniem założonych wcześniej celów, podczas eksploatowania tych urządzeń. W niektórych z obiektów można dostrzec sprawnie funkcjonujące urządzenia, mające swój początek w końcówce XIX wieku, jednak w związku z brakiem pojawiania się nowych inwestycji na terenie kraju urządzenia ulegają dekapitalizacji i wymagają w związku z tym modernizacji, remontów i odbudowy. Rowy oraz kanały melioracyjne w systemie melioracyjnym pełnią funkcje nawadniające i odwadniające. Ich stan techniczny wpływa na niezawodność funkcjonowania systemu jako całości. Podczas wykonywania projektu rowów, chcąc zapewnić odpowiednią skuteczność oraz funkcjonalność melioracyjnego systemu należy określić parametry o podstawowym charakterze, czyli przepływ oraz wysokość związana z piętrzeniem. Nieosiągnięcie tych parametrów, albo przekroczenie ich podczas eksploatowania sprawia, że w gwałtowny sposób pogarszają się sprawności urządzeń, albo stają się one zupełnie niesprawne. (uprawnienia budowlane segregator )  

Przekroczenie parametrów przez melioracyjny rów

Podstawowymi parametrami związanymi z oceną technicznego stanu rowów są głębokość, wysokość porostu w skarpie i w dnie oraz poziom zamulenia. Przekroczenie któregoś z tych parametrów powoduje zakwalifikowanie urządzenia jako niesprawne. Zachowując odpowiednie parametry podczas eksploatowania melioracyjne kanały i rowy poddawać powinno się utrzymaniowym zabiegom, w odpowiednich odstępach czasowych. Chcąc utrzymać melioracyjne urządzenia w technicznej sprawności jest to trudne oraz wiąże się z kosztami. Na koszty wpływa przede wszystkim ich rozmieszczenie w odległościach, które są znaczne. Uszkodzenia często powodowane są na skutek oddziaływania erozyjnego wody, niskich temperatur oraz wiatru. (uprawnienia budowlane)

Drenarski rodzaj sieci

W skład drenarskiej sieci wchodzą zbieracze, sączki oraz drenarskie budowle.  (uprawnienia budowlane kontakt) W Polsce chcąc wykonać drenarską sieć wykorzystuje się do tego celu ceramiczne rodzaje rurek oraz karbowane drenarskie rury wykonane z PVC nieplastyfikowanego, które także owija się filtracyjnym materiałem. Rurociągi przy zbieraczach układa się rowkowo, a mając sączki stosuje się dwa różne rodzaje ich ułożenia. Można układać je rowkowo bądź bezrowkowo. Rowkowe ułożenie polega na tym, że rowek wykonuje się w mechaniczny bądź ręczny sposób, stosując do tego celu drenarskie pługi, bądź jednonaczyniowe bądź wielonaczyniowe koparki. Bezrowkowe układanie polega na zastosowaniu specjalistycznych urządzeń do bezrowkowego drenowania. (uprawnienia budowlane 2022) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com