fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obsługa kolejowych przejazdów

Należy pamiętać, że osoba obsługująca przejazdy kolejowe może stracić swoją niezawodność, bądź działać niekiedy pod wpływem stresu. Należy przyjrzeć się temu dokładanie i dokonać analizy, w jaki sposób obsługa przejazdów obarcza pracownika ogromną odpowiedzialnością, oraz co zrobić, aby czynnik ludzki nie zawodził. Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, że w miejscach, gdzie droga krzyżuje się z głównymi torami w większej ilości od trzech, można stworzyć w tych miejscach wielopoziomowe skrzyżowania bądź zamontować odpowiedniego rodzaju urządzenia. Pierwsze z rozwiązań choć jest zalecane, to niestety wiążę się ono z większymi kosztami. Czasami pojawiają się także problemy związane z miejscowymi warunkami.  (uprawnienia budowlane cennik) 

Obsługa kolejowych przejazdów
Obsługa kolejowych przejazdów

Automatyczne rozwiązania

Przepisy w wyżej opisanej sytuacji nie pozwalają na to, aby zastosowanie znalazły tu automatyczne rozwiązania, takie jak np. podczas przejazdu kolejowego o kategorii B, który posiada cztery rogatki. Ma to swoją genezę w okresie, kiedy dużo słabiej rozwijały się samoczynne rodzaje urządzeń i były one często zawodne. Obecnie jednak tego rodzaju niedogodności rozwiązują wszechobecne komputery. Przepisy konserwatywne natomiast sprawiają, że człowiek jest jednym z najważniejszych ogniw w związku z zabezpieczeniowymi systemami przejazdu, kiedy występuje duże obciążenie kolejowym ruchem, jaki prowadzi się na kilku torach. Wzrasta tu ryzyko związane z pomyłkami. Państwowa Komisja Badań Wypadków Kolejowych na przestrzeni lat 2011 do 2017 prowadziła postępowania w związku z wypadkami na kolejowo – drogowych przejazdach. Cztery postępowania obejmowały przejazdy o kategorii A, które obsługiwał pracownik. Dotyczyły one późnego zamknięcia rogatek, niezamknięcia ich, albo też przedwczesnego otwarcia.  (uprawnienia budowlane program) 

Duża ilość torów

Wraz ze wzrastającą ilością torów na kolejowym przejeździe u pracownika, który obsługuje taki przejazd może pojawić się wzrost natężenia czynnika stresu. Może się to wiązać z większym zadaniowym obciążeniem, większą ilością pociągów, zmiennymi ich kierunkami poruszania się itp. Wzrastająca liczba kolejowych torów na drogowo – kolejowym przejeździe powinna prowadzić do eliminacji ludzkiego czynnika obsługującego przejazd, bądź wyposażenie go dodatkowo w odpowiednie techniczne wsparcie. Mogą to być dodatkowe rodzaje urządzeń, jakie informują o aktualnym stanie kolejowego ruchu czy urządzenia kontroli automatycznej zajętości niebezpiecznej strefy przejazdowej. Takie rozwiązania obecnie stosuje się powszechnie na terenie Wielkiej Brytanii czy w Niemczech.  (uprawnienia budowlane segregator)   

Raporty PKBWK

Seria raportów od PKBWK wskazuje, że wiele czynników może wpłynąć na to, że pracownik, który obsługuje przejazdy może popełnić błąd.    (uprawnienia budowlane 2023) Niekiedy taka osoba wykonuje jednocześnie kilka czynności, może ona w nieodpowiedni sposób poinformować o pociągu, jaki nadjeżdża. Urządzenia do łączności również mogą niepoprawnie zadziałać. Nie bez znaczenia są także pojawiające się złe atmosferyczne warunki, do jakich zalicza się mgła czy ulewny deszcz. Czynnikiem, jaki może prowadzić do popełnienia przez pracownika obsługującego przejazd błędu jest czasami jego zły psychofizyczny stan.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com