fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obiekty zabytkowe i znajdujące się pod ochrona konserwatorska

Obiekty i tereny objęte ochroną konserwatorką to takie , które w ustawie prawa budowlanego są traktowane w szczególny sposób . W przypadku tych budynków obowiązują inne procedury niż w stosunku do takich samych obiektów , które nie zostały objęte taka ochrona. Spośród nich można wyróżnić dwa rodzaje. Pierwsze z nich to te które są wpisane do rejestru zabytków. Drugie zaś te, które na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków zostały objęte ochroną konserwatorską.

Czy wiesz jaka procedura towarzyszy rozbiórce obiektów zabytkowych i z jakich przepisów prawa to wynika? Jeśli nie koniecznie sprawdź swoją wiedzę na egzamin uprawnienia budowlane na naszej stronie: www.uprawnienia-architektoniczne.com

Przepisy prawa w kontekście obiektów zabytkowych

Przy budowlach zaliczających się do obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków , stosuje się odmienne przepisy niż do obszarów wpisanych do rejestru zabytków czy objętych ochrona konserwatorska. W przeciwieństwie do obszarów pozostających poza takim zabezpieczenie , te zawsze wymagają pozwolenia na budowę. W sytuacji , gdy  zauważy się , ze na terenie pod ochrona wykonywane są na nim roboty, każdy świadek jest zobowiązany dokonać zgłoszenia.  Dopiero po otrzymaniu zezwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków można wykonywać na nich roboty budowlane. Decyzję taką dołącza się do wniosku o pozwolenie lub do zgłoszenia.

Rozbiórka obiektu zabytkowego

Natomiast w sytuacji , gdy obiekt wpisany do rejestru zabytków ma zostać poddany rozbiorce należy uzyskać decyzje Generalnego Konserwatora Zabytków. Jest to decyzja o skreśleniu konkretnego obiektu z rejestru zabytków przed podjęciem działań demontażowych. Jednak w przypadku , gdzie podczas wykonywania robót budowlanych przy obiektach lub obszarach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków pomimo możliwości samodzielnego wystąpienia o zgodę do konserwatora to nie jest to wymagane. W tej sytuacji to organ który wydaje pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydaje decyzje w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Jest on zobowiązany do wyrażenia swojej opinii w terminie 30 dni. Jeżeli do tego nie nastąpi to oficjalnie uznaje się ze nie występują żadne zastrzeżenia do przedstawionych we wniosku rozwiązań.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com