fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Niebezpieczne odkształcenia

Zdarza się czasami tak, że po upływie 24 godzin dobija się kliny. Po tym procesie wypełnia się szczeliny gęsto plastycznym betonem drobnoziarnistym. Są to prace długotrwałe i konieczna jest duża precyzja. Jest to jednak o tyle konieczne, że w przyszłości można uniknąć osiadania budowli czy niebezpiecznych odkształceń.

Oparcie ław fundamentowych
Oparcie ław fundamentowych

Metoda szybów

Poprzednio omówiona została sytuacja wzmocnienia fundamentu z uwzględnieniem jednoczesnego pogłębiania i poszerzania ławy fundamentowej. W momencie, kiedy konieczne jest tylko pogłębienie fundamentu ściany i niezmienianie szerokości, to zasady pracy nie różnią się (uprawnienia budowlane 2021). Inaczej wygląda sytuacja, kiedy będą niezbędne zmiany takie jak:

– głębokość podbudowania fundamentu jest większa niż 1 m, gdy istniejący fundament jest posadowiony głębiej niż 1-1,2 m,

– gdy odkopywany grunt ma małą spójność.

Wówczas niezbędne jest zastosowanie metody szybów z uwzględnieniem umocnienia w formie odeskowania na całej wysokości i rozparcie.

Szyby wykonuje się w takiej samej kolejności. Na końcu robi się podbudowanie skrajnych odcinków fundamentu pod narożnikami. Odcinki te powinny być krótsze niż pozostałe.

W sytuacji, gdy fundament musi być tylko poszerzony, to można do niego dobudować obustronnie elementy. Elementy te powinny być połączone wzajemnie przy pomocy łączników kotwiących, które są ze stalowych prętów. Naciski są przekazywane poprzez wcięcia na powierzchni stykowej elementów i fundamentu. Od wartości sił, które są przekazywane na grunt, zależy głębokość wcięć. Z reguły oscyluje ona w graniach 4-MO cm (testy 2021 uprawnienia).

Zdarzają się sytuacje, gdy w wykopach jest woda gruntowa. Poprzez zastosowanie sztucznej depresji można obniżyć jej poziom o ok. 50-70 cm poniżej spodu fundamentów. Czasami konieczne jest wzmocnienie podłoża fundamentowego przy użyciu zastrzyków albo wzmocnienia fundamentów przez zastosowanie pali.

Oparcie ław fundamentowych na palach

Pale wiercone lub wtłaczane wzmacniają fundamenty w sytuacji, gdy chce się uniknąć wstrząsów, które mogą towarzyszyć podczas wbijaniu pali.

Pale wiercone umieszcza się po obu stronach ławy fundamentowej, parami. Tam, gdzie one są, wybija się otwory w ścianach. Przez nie przeprowadza się szerokostopowe kształtowniki stalowe, które wspierają się na głowicach pali. Ważne jest, żeby uwzględnić w projekcie odpowiedni rozstaw podłużny pali. Kolejnym ważnym elementem jest określenie i wzięcie pod uwagę nośności, wytrzymałości stalowych belek (obliczonej) oraz dociskowych naprężeń dla ściany, która opiera się na tych belkach.

Z kolei pale wtłaczane, które mają poprawny rozstaw i długości, należy wprowadzić bezpośrednio pod istniejący fundament. Wykorzystuje się do tego dźwigników hydraulicznych (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Podbudowa stóp fundamentowych

Wzmacnianie ław fundamentowych jest łatwiejsze niż wzmacnianie oddzielnych stóp fundamentowych pod słupami. Żeby tego dokonać, należy zastosować jeden z poniższych sposobów. Jednym z nich jest oparcie stopy fundamentowej na palach wierconych według zasady dla fundamentów ciągłych. Należy wówczas drążyć w stopach poziome otwory, przez które przeprowadzone zostaną nośne kształtowniki stalowe. Opiera się je na palach. Jest to odpowiednie dla mniejszych stóp fundamentowych. W przypadku większych na obwodzie trzeba wykonać gniazda. Następnym krokiem jest osadzenie poziome stalowych wsporników. 

Problematyczne może być drążenie otworów w betonie wyższej marki. Może się okazać konieczne, żeby zastosować częściowe odciążenie stopy fundamentowej przy wykorzystaniu konstrukcji, która będzie podpierać strop w okolicy słupa. Związane jest to ze zniwelowaniem pojawienia się stanu zagrożenia budowli (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia).

Drugim sposobem jest wprowadzenie pali odcinkowych, które wtłacza się w grunt pod naroża lub boki stopy fundamentowej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com